REMEDIUMREMEDIUM

Katalog neziskových organizací

Pokud máte zájem do katalogu přidat novou organizaci, která působí na území Prahy 3, vyplňte prosím formulář. Pokud máte zájem aktualizovat již zadané údaje, vyplňte prosím ve formuláři jen jméno organizace a údaje, které se změnily.

Vyhledávání:

typ registrace:
cílová skupina:
oblast působení:
jméno organizace:

Humanitas-Profes, o. p. s.

Typ registrace: obecně prospěšná společnost

Rok založení: 1998

Email: hp@satoya.cz

Web: http://www.humanitas-profes.cz

Telefon: 274 818 551, 602 367 667

Adresa:

U Vinohradské nemocnice 3

Praha 3

130 00

Vedení organizace: Ing. Věra Dorušková, výkonná ředitelka

Výchovně vzdělávací organizace zaměřená na oblast lidských práv a negativní jevy ve společnosti

Oblast působení: vzdělávání, lidská práva

Činnost v Praze 3: multikulturní výchova


ianus, o. s.

Typ registrace: občanské sdružení

Rok založení: 2005

Email: praha@ianus.cz

Web: http://www.ianus.cz

Telefon: 221 419 164, 731 502 204

Fax: 221 419 119

Adresa:

Jeseniova 1169/51

Praha 3

130 00

Vedení organizace: Ing. Alexandra Hochmanová, předsedkyně sdružení

Kontaktní osoba: Petra Cihlová

Cílová skupina: rodiny

Profesní poradenství, motivační práce, rozvoj klíčových kompetencí, podpora vzdělávání a rekvalifikace. Cílovou skupinou jsou osoby, vracející se po rodičovské dovolené nebo péči o závislého člena rodiny na trh práce, osoby na mateřské dovolené a ženy po 45. roce věku znevýhodněné na trhu práce.

Oblast působení: sociální služby, vzdělávání


Institut náhradní rodinné péče Natama/o. s. Natama

Typ registrace: občanské sdružení

Rok založení: 2004

Email: info@natama.cz

Web: http://www.natama.cz

Telefon: 222 733 307

Adresa:

Orlická 9

Praha 3

130 00

Vedení organizace: Mgr.Petra Vrtbovská, ředitelka

Kontaktní osoba: Tomáš Rohrbacher

Cílová skupina: děti a mládež, rodiny

Oblast působení: sociální služby, vzdělávání

Poslání a cíle: Služby: Rozvoj náhradní rodinné péče, příprava a vyhodnocení žadatelů o NRP a dětí, rozvoj poradenství a terapie pro děti v obtížné životní situaci a v NRP, vzdělávání a publikační činnost.


Integrační centrum Zahrada/IC Zahrada

Typ registrace: příspěvková organizace

Rok založení: 1991

Email: info@iczahrada.cz

Web: http://www.iczahrada.cz

Telefon: 222 586 596, 222 584 84,

Fax: 222 584 052

Adresa:

U Zásobní zahrady 8/2445

Praha 3

130 00

Vedení organizace: PhDr. Jiří Drahota, ředitel

Cílová skupina: lidé s mentálním postižením, lidé se zdravotními problémy

sociální služby pro osoby s postižením (mentálním, tělesným či smyslovým), integrace rodin s postiženým dítětem a dětí s postižením -zpět do života-

Oblast působení: sociální služby

Poslání a cíle: Poskytujeme komplexní služby dětem s kombinovaným postižením ve formě denního stacionáře. Ambulantně poskytujeme poradenské služby týkající se dané problematiky.


Inventura

Typ registrace: občanské sdružení

Rok založení: 2005

Email: www.inventura.org , www.normalfest.cz

Web: http://www.inventura.org , www.normalfest.cz

Telefon: 774 922 137

Adresa:

Malešická 19, Praha 3

130 00

Vedení organizace: Lenka Vochocová, předsedkyně sdružení

Poslání a cíle: Občanské sdružení Inventura realizuje projekty zaměřené na integraci lidí s mentálním či kombinovaným hendikepem do společnosti, při své práci hojně využívá videa a filmu jako prostředku komunikace a sebevyjádření. Do činnosti sdružení jsou kromě odborných lektorek a lektorů zapojeni i dobrovolníci poskytující osobní asistenci klientům. Asistence zahrnuje i pomoc při samotné filmové tvorbě či animaci. Dobrovolníci a dobrovolnice, profesionální tým a lidé s hendikepem spolupracují na filmových i výtvarných projektech, vzájemně se poznávají, učí se spolu komunikovat, doplňovat se a společně tvořit. Dalším cílem sdružení je také pozměňování obrazu lidí s mentálním hendikepem v očích veřejnosti. Tento cíl se Inventura snaží naplňovat při všech svých činnostech, zejména při kulturních akcích a v kulturních projektech (především z oblasti filmu), jež přístupným a originálním způsobem zprostředkovávají téma života lidí s mentálním hendikepem veřejnosti.

Činnost v Praze 3: Inventura pořádá Normální festival, přehlídku filmů věnovanou příběhům lidí, kterým jdou některé věci pomaleji, trochu obtížněji se orientují v okolním světě a ve škole asi zrovna nevynikali. Hlavní část festivalu se koná v kině Aero, tedy na území Prahy 3. Součástí festivalu jsou projekce pro veřejnost (hrané i dokumentární filmy), projekce pro školy, integrační workshopy, doprovodné výstavy apod.


JANTAR, občanské sdružení pro ženy po ablaci prsu/JANTAR

Typ registrace: občanské sdružení

Rok založení: 1999

Email: marie.koudelkova@centrum.cz

Web: http://www.feminismus.cz, (org. Jantar)

Telefon: 266 315 279

Adresa:

Na Balkáně 94

Praha 3

130 00

Vedení organizace: Mgr. Marie Koudelková, předsedkyně

Kontaktní osoba: Ing. Eva Štefančíková, místopředsedkyně

Cílová skupina: lidé se zdravotními problémy, lidé v hmotné či sociální nouzi

Oblast působení: vzdělávání, sociální služby

Poslání a cíle: Psychosociální pomoc formou rozhovorů, konzultací, skupinových setkání žen, poradna v kontaktu pro ženy a rodinné příslušníky, poradna ve spolupráci s ONKO CENTREM ARCUS každé pondělí, semináře.

Činnost v Praze 3: semináře, skupinová setkání, poradny


Junák - svaz skautů a skautek ČR, 4. přístav Jana Nerudy

Typ registrace: příspěvková organizace

Rok založení: 1920

Email: jveit@volny.cz

Web: http://4pvs.nipax.cz

Telefon: 724 600 621

Adresa:

Pitterova 1

Praha 3

130 00

Vedení organizace: Jaroslav Veit, kapitán přístavu

Kontaktní osoba: Jaroslav Veit

Cílová skupina: děti a mládež, veřejnost

Oblast působení: volnočasé aktivity

Poslání a cíle: Výchova dětí a mládeže v duchu skautských zákonů, rozvoj jejich morálních, duševních a fyzických schopností. Nabídka smysluplného využití volného času.

Činnost v Praze 3: Pořádání akcí pro děti a veřejnost: Příměstské tábory pro děti 4-10 let, dětské dny, koncerty, setkání.


Mallorn, o. s.

Typ registrace: občanské sdružení

Rok založení: 2002

Email: mallorn@mallorn.cz

Web: http://www.mallorn.cz

Telefon: 723 589 170

Adresa:

Chelčického 12/1130

Praha 3

130 00

Vedení organizace: Jan Kutý, předseda

Cílová skupina: občané Prahy 3

Cílem činnosti sdružení je zejména ochrana přírody ve zvláště chráněných územích i mimo chráněná území, ochrana životního prostředí, ochrana lidských práv a ochrana občanských menšin.

Oblast působení: životní prostředí, lidská práva

Činnost v Praze 3: účast ve správních řízeních týkajících se výstavby na Praze 3 a zeleně Prahy 3


Mamma HELP, sdružení pacientek s nádorovým onemocněním prsu

Typ registrace: občanské sdružení

Rok založení: 1999

Email: 272 731 000

Web: http://mammahelp@mammahelp.cz

Telefon: Hana Jírovcová, koordinátorka MH centra

Fax: 272 732 691,00

Adresa:

U Vinohradské nemocnice 2256/4

Praha 3

130 00

Vedení organizace: "MUDr. Václav Pecha, předseda výkonného výboru

Kontaktní osoba: Mgr. Jana Drexlerová, místopředsedkyně výkonného

Cílová skupina: lidé se zdravotními problémy

Oblast působení: www.mammahelp.cz, sociální služby

Poslání a cíle: Cílem sdružení je zlepšení kvality života žen s rakovinou prsu a osvětová práce pro veřejnost - prevence nádorových onemocnění.

Činnost v Praze 3: Ano


Městské centurm sociálních služeb a prevence/MCSSP

Typ registrace: příspěvková organizace

Rok založení: 1998

Email: info@mcssp.cz

Web: http://www.mcssp.cz

Telefon: 222 581 287, l. 30, 31,

Fax: 222 581 287, l. 29

Adresa:

Chelčického 39

Praha 3

130 00

Vedení organizace: PaedDr. Miroslav Luczka, ředitel

Kontaktní osoba: Mgr. Jan Bodnár, odd.analýzy a vzdělávání

Cílová skupina: lidé v hmotné či sociální nouzi, nezaměstnaní

vzdělávací oblast, zdravotní služby, sociální služby pro osoby s duševní nemocí, v hmotné a sociální nouzi, ohrožené nezaměstnaností, děti a mladiství ohrožení delikvencí, subkulturní mládež, závislí, rodiny s dětmi, osoby v krizi, propuštění z výkonu trestu, bezdomovci

Oblast působení: sociální služby

Poslání a cíle: Poradenská a terapeutická pomoc v oblasti mezilidských vztahů, poskytování informací o sociálních službách na území hl. m. Prahy, přechodné ubytování pro lidi v krizi, bezdomovce, vytváření analýz a koncepcí v oblasti SPJ, reintegrace propuštěných, resocializace mladistvých delikventů, výchovně léčebná pomoc drogově závislým dětem, vzdělávání.

Činnost v Praze 3: poradna pro manželství, rodinu a mezilidské vztahy, krizové centrum RIAPS v Chelčického ul. 39


 

1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 x 8 x 9

 

(c) 2006, REMEDIUM