REMEDIUMREMEDIUM

Katalog neziskových organizací

Pokud máte zájem do katalogu přidat novou organizaci, která působí na území Prahy 3, vyplňte prosím formulář. Pokud máte zájem aktualizovat již zadané údaje, vyplňte prosím ve formuláři jen jméno organizace a údaje, které se změnily.

Vyhledávání:

typ registrace:
cílová skupina:
oblast působení:
jméno organizace:

Občanské sdružení Zdravotní klaun

Typ registrace: občanské sdružení

Rok založení: 2001

Email: ahoj@zdravotni-klaun.cz

Web: http://www.zdravotni-klaun.cz

Telefon: 222713416

Adresa:

Hájkova 22

Praha 3

130 00

Vedení organizace: Gary Edwards

Kontaktní osoba: Daniela Melíšková

Cílová skupina: lidé se zdravotními problémy, děti a mládež

Oblast působení: zdraví


Občanské sdružení Život bez závislostí/Život bez závislostí

Typ registrace: občanské sdružení

Rok založení: 1994

Email: h.vrbkova@seznam.cz

Web: http://www.zivot-bez-zavislosti.cz

Telefon: 2,22717E+14

Adresa:

K Výtopně 1224

Praha 5

156 00

Vedení organizace: PhDr. Helena Vrbková,ředitelka

Cílová skupina: děti a mládež, lidé v hmotné či sociální nouzi

Oblast působení: sociální služby, vzdělávání, zdraví

Poslání a cíle: Primární a sekundární prevence návykových látek, realizace komplexního programu prevence a péče o ohroženou mládež včetně terapie. Akreditované vzdělávací programy v oblasti primární prevence, zvláště pak komplexní výcviky preventistů.

Činnost v Praze 3: komplexní program primární péče o děti od 7 do 17 let


Občanské sdružení Žižkov/OSŽ

Typ registrace: občanské sdružení

Rok založení: 2002

Telefon: 222712508

Adresa:

Vlkova 21

Praha 3

130 00

Vedení organizace: Zuzana Chrástová, předsedkyně

Cílová skupina: občané Prahy 3

Oblast působení: životní prostředí, kultura

Poslání a cíle: Ochrana památek, staveb a kulturních hodnot v Praze 3, ochrana krajiny, účast ve správních řízeních, vyhledávání dokumentace, publikování.

Činnost v Praze 3: veškerá činnost je provozována v regionu Prahy 3


Ošetřovatelský domov Praha 3

Typ registrace: příspěvková organizace

Rok založení: 1993

Telefon: "284 826 720, 284 823 822

Fax: 284 810 143, 284 811 148 (2. pracoviště

Adresa:

Pod Lipami 44, Habrová 2 (2. pracoviště)

Praha 3

130 00

Vedení organizace: Zuzana Novotná,ředitelka

Cílová skupina: senioři

Oblast působení: sociální služby, zdraví

Poslání a cíle: Sociálně zdravotní zařízení poskytující služby občanům nemocným a občanům důchodového věku.

Činnost v Praze 3: Ano


Otevřená společnost, o. p. s.

Typ registrace: obecně prospěšná společnost

Rok založení: 1999

Email: osops@osops.cz

Web: http://www.otevrenaspolecnost.cz

Telefon: 222540979

Adresa:

Prokopova 9

Praha 3

130 00

Vedení organizace: Monika Ladmanová, ředitelka

Kontaktní osoba: Pavla Pocnerová

Otevřená společnost, obecně prospěšná společnost, přispívá ke konsolidaci občanské společnosti v České republice rozvojem principů a prosazováním politik založených na kultuře práva a právního státu, demokratické formy správy státu a ochrany lidských práv.

Oblast působení: lidská práva


Pečovatelská služba Praha 3

Typ registrace: příspěvková organizace

Rok založení: 2001

Email: pec.sluzba.praha3@quick.cz

Web: http://www.volny.cz/pecsluzbapraha3

Telefon: 2,22584E+14

Fax: 271775851

Adresa:

Roháčova 26

Praha 3

130 00

Vedení organizace: PhDr. Jan Ritz-Radlinský, ředitel

Cílová skupina: občané Prahy 3

Pečovatelská služba pro občany Prahy 3.

Oblast působení: sociální služby

Činnost v Praze 3: veškerá činnost je provozována v regionu Prahy 3


Pobočka Diakonie Církve bratrské v Praze 3 - Stacionář pro děti s kombinovaným postižením

Typ registrace: organizační jednotka Církve bratrské

Rok založení: 1990

Email: stacionar@volny.cz

Web: http://www.cb.cz/praha3/stacionar

Telefon: 222584355

Adresa:

Koněvova 24

Praha 3

130 00

Vedení organizace: Věra Weilová, ředitelka

Cílová skupina: lidé s mentálním postižením, děti a mládež

Činnost Diakonie je zaměřena na oblast sociálních služeb, poskytování pomoci lidem ve složitých životních situacích, podporu rodin s dítětem se specifickými potřebami, na organizaci letních rekreací pro tyto rodiny, jarních podzimních pobytů pro seniory.

Oblast působení: sociální služby

Poslání a cíle: Stacionář pro děti s kombinovaným postižením nabízí služby: denní péči dětem s autistickým spektrem postižení, s mentálním nebo kombinovaným postižením. Výchovné plány jsou individuálně rozpracovávány a zaměřeny především na rozvoj v oblasti motoriky, socializace, sebeobsluhy,vědomostí a řeči.Usilujeme o vytvoření podnětného prostředí v malém kolektivu a individuální práci s dítětem ve spolupráci s rodinou.

Činnost v Praze 3: Činnost týkající se výhradně Prahy 3:Stacionář pro děti s kombinovaným postižením


PP A. N. O. (Právní poradna asociace nestátních organizací)

Typ registrace: zájmové sdružení právnických osob

Rok založení: 2002

Email: ppano@asociace.org

Web: http://www.asociace.org

Telefon: tel.: 222 582 932, mobil: 736 760 701,

Fax: 222585029

Adresa:

Koněvova 95

Praha 3

130 00

Vedení organizace: Mgr. Hana Gajdošíková

Kontaktní osoba: Jana Marečková

Právní poradna A. N. O. je projektem právní pomoci v otázkách drogové problematiky. Poskytuje informace, poradenství a konzultace v oblasti práva trestního, občanského, rodinného, pracovního i v ostatních souvisejících oblastech. V případě potřeby a v závislosti na kapacitních možnostech zajišuje také obhajobu či zastupování před soudem. Její služby jsou určeny výhradně pro uživatele a bývalé uživatele nelegálních drog, příp. jejich rodinné příslušníky, a profesionály pracující v oblasti drogové problematiky (u této skupiny výhradně v souvislosti s právními problémy týkajícími se jejich klientů).


Pracovní a sociální agentura, o. s. SANANIM

Typ registrace: občanské sdružení

Rok založení: 2005

Email: agentura@sananim.cz

Web: http://agentura.sananim.cz

Telefon: 2,22954E+14

Adresa:

Štítného 30

Praha 3

130 00

Vedení organizace: Marcel Ambrož

Pracovní a sociální agentura o.s. SANANIM se zaměřuje na zlepšení životní situace bývalých uživatelů návykových látek prostřednictvím úspěšného uplatnění na trhu práce. PSA poskytuje svým klientům podporu formou sociálního a pracovního poradenství. Služby agentury jsou určeny abstinujícím klientům po léčbě, případně stabilizovaným klientům v substituční léčbě.

Oblast působení: sociální služby


ProAERO

Typ registrace: občanské sdružení

Rok založení: 1997

Email: info@kinoaero.cz

Web: http://www.kinoaero.cz

Telefon: 271771349

Adresa:

Biskupcova 31

Praha 3

130 00

Vedení organizace: Pavel Rajčan, ředitel

Provoz a rozvoj kina Aero.

Oblast působení: kultura

Poslání a cíle: Provoz kina Aero


 

1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 x 8 x 9

 

(c) 2006, REMEDIUM