REMEDIUMREMEDIUM

Katalog neziskových organizací

Pokud máte zájem do katalogu přidat novou organizaci, která působí na území Prahy 3, vyplňte prosím formulář. Pokud máte zájem aktualizovat již zadané údaje, vyplňte prosím ve formuláři jen jméno organizace a údaje, které se změnily.

Vyhledávání:

typ registrace:
cílová skupina:
oblast působení:
jméno organizace:

ProDech

Typ registrace: občanské sdružení

Rok založení: 2000

Email: prodech@zizkovskasmrst.cz

Web: http://www.zizkovskasmrst.cz

Telefon: 603221848

Adresa:

Ruská 1241/178

Praha 10

Kontaktní osoba: Michaela Volfová, Jan Vondryska, Jakub Vyplel

Cílová skupina: děti a mládež

Cílem sdružení je podpora činnosti -Studentského orchestru Praha 3- a dále příprava, organizace a propagace amatérských hudebních akcí zaměřených na klasickou a jazzovou hudbu.

Oblast působení: kultura

Činnost v Praze 3: Pořádání open-air festivalu -Žižkovská smrš-.


Profesní komora sociálních pracovníků/PKSP

Typ registrace: občanské sdružení

Rok založení: 1997

Email: pksp@seznam.cz

Web: http://www.osf.cz/socialniprace

Telefon: 732812902

Adresa:

Čajkovského 31

Praha 3

130 00

Vedení organizace: Lucie Ditrychová,výkonná ředitelka

Cílová skupina: lidé v hmotné či sociální nouzi, neziskové organizace

Zvyšování prestiže oboru sociální práce, informační servis pro sociální pracovníky, poskytování psychosociálních služeb.

Oblast působení: sociální služby

Činnost v Praze 3: veškerá činnost je provozována v regionu Prahy 3, ale ne primárně


REMEDIUM Praha občanské sdružení

Typ registrace: občanské sdružení

Rok založení: 1998

Email: remedium@remedium.cz

Web: http://www.remedium.cz

Telefon: 272 743 360, 272 739 833, 272 743 666

Adresa:

Křišťanova 15

Praha 3

130 00

Vedení organizace: Zuzana Nováková, ředitelka

Kontaktní osoba: Helena Kosková, manažerka komunitního rozvoje

Cílová skupina: neziskové organizace, senioři, veřejnost

Oblast působení: sociální služby, vzdělávání, občanská společnost

Poslání a cíle: Cíle sdružení jsou naplňovány těmito činnostmi: a) organizace a realizace vzdělávacích kurzů, výcviků a seminářů b) organizace a realizace preventivních, aktivizačních a pobytových akcí c) vydávání odborných publikací d) poskytování odborného sociálního poradenství v rámci občanské poradny e) poskytování sociálně aktivizačních služeb pro seniory f) poskytování odborných konzultací a mediace g) podpora spolupráce neziskových organizací a komunitního rozvoje.

Činnost v Praze 3: programy pro seniory, občanská poradna, centrum pro spolupráci NNO v Praze 3


Římskokatolická farnost u kostela sv. Prokopa Praha 3 Žižkov

Typ registrace: příspěvková organizace

Typ registrace: organizace s mezinárodním prvkem

Rok založení: 1903

Email: farnost-zizkov@iol.cz

Web: http://www.farnost-zizkov.net

Telefon: 222722026

Adresa:

Čajkovského 36

Praha 3

130 00

Vedení organizace: Mgr. Miloš Szabo, administrátor

Cílová skupina: lidé v hmotné či sociální nouzi, rodiny

Cílem je křesanskými hodnotami ozdravovat mezilidské vztahy a vnášet do prostředí cit pro potřebné v jakékoliv podobě.

Oblast působení: sociální služby, kultura, vzdělávání

Činnost v Praze 3: Charitní činnost (sběr šatstva), osvětové akce (pravidelné vycházky Prahou), vzdělávací činnost (výklad Bible a křesanských hodnot), práce s dětmi, pomoc neziskovému sektoru, zhotovení Naučné stezky Olšanské hřbitovy.


Rodinné centrum Paleček

Typ registrace: občanské sdružení

Rok založení: 2007

Email: info@rcpalecek.cz

Web: http://www.rcpalecek.cz

Telefon: 775 103 100

Adresa:

Písecká 17

Praha 3

130 00

Kontaktní osoba: Jana Lišková

Cílová skupina: rodiny, děti a mládež, dobrovolníci

Oblast působení: volnočasé aktivity, vzdělávání, kultura

Poslání a cíle: Posláním RC Paleček je sdružovat matky na mateřské dovolené, nabídnout jim prostor, kde se mohou společně scházet i se svými dětmi za doprovodu partnerů/manželů. Paleček chce být místem, kde se budou moci i ti, kteří budou mít zájem a chuť, realizovat ať už v pomoci s programem Palečka, nebo pouze svou přítomností a přátelským povídáním s ostatními.


Sdružení nájemníků ČR/SON ČR

Typ registrace: občanské sdružení

Rok založení: 1991

Email: son@cmkos.cz

Web: http://www.son.cz

Telefon: 234 463 343, 234 463 344

Adresa:

nám. W. Churchilla 2

Praha 3

113 59

Vedení organizace: JUDr. Stanislav Křeček, předseda

Kontaktní osoba: Klára Pačesová, vedoucí organizačního úseku

Cílová skupina: lidé v hmotné či sociální nouzi, senioři

Ochrana nájemného bytového práva, poradenská činnost v oblasti bydlení, zaměřeno na veřejnost v nájemních a družstevních bytech.

Oblast působení: sociální služby


Sdružení pro pomoc mentálně postiženým (Obvodní výbor Praha 3)/SPMP (OV Praha 3)

Typ registrace: občanské sdružení

Rok založení: 1972

Email: spmp.praha@volny.cz

Web: http://www.spmp-praha.cz

Telefon: 284 861 901, 732 687 943

Fax: 222 250 603

Adresa:

Cílová skupina: lidé s mentálním postižením, rodiny

Aktivity a poradenství pro osoby s mentálním postižením a jejich rodinné příslušníky.

Oblast působení: sociální služby


Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s. (SPJ)

Typ registrace: občanské sdružení

Rok založení: 1994

Email: institut@spj.cz

Web: http://www.spj.cz

Telefon: 296 180 297-8

Fax: 296 180 298

Adresa:

Korunní 880/101

Praha 3

130 00

Vedení organizace: Mgr. Dagmar Doubravová, předsedkyně

Kontaktní osoba: Mgr. Dagmar Doubravová

Cílová skupina: etnické menšiny, děti a mládež

Oblast působení: sociální služby, vzdělávání, poradenství

Oblast působení: prevence kriminality

Poslání a cíle: Iniciovat a rozvíjet inovační metody prevence kriminality a ře?ení následků trestné činnosti, které zohledňují zájmy a potřeby oběti, pachatele, případně jejich sociálního okolí.


Sdružení Zvoneček - Praha

Typ registrace: občanské sdružení

Rok založení: 2000

Email: zvonecek@zvonecek.cz

Web: http://www.zvonecek.cz

Telefon: 603 514 072,00

Fax: 296 796 777

Adresa:

Komenského nám. 9/400

Praha 3

130 00

Vedení organizace: Ing. Jan Vančura, předseda sdružení

Kontaktní osoba: prof. Jarmila Novenková, sbormistryně

Cílová skupina: děti a mládež

Podpora sborového studia Zvoneček - Praha hlavního města Prahy - finanční, organizační, personální, propagační

Oblast působení: kultura

Činnost v Praze 3: zhruba půlka dětí ze sborů pochází z Prahy, základní činnost se odehrává prakticky v prostorách Hudební školy hl.m. Prahy (Komenského nám. 9/400, Praha 3).


Sdružení Zvoneček - Praha

Typ registrace: občanské sdružení

Rok založení: 2000

Email: j.vancura@zvonecek.cz

Web: http://www.zvonecek.cz

Telefon: 296796200

Fax: 296796777

Adresa:

Komenského nám 9/400

Praha 3

130 00

Kontaktní osoba: Jan Vančura

Cílová skupina: děti a mládež, studenti

Oblast působení: kultura, volnočasé aktivity, vzdělávání

Poslání a cíle: Zajistit bezproblémový chod sborového studia a umožnit dětem a mladým lidem, které v něm zpívají, maximum příležitostí uplatnit své nadání a výsledky své práce.


 

1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 x 8 x 9

 

(c) 2006, REMEDIUM