REMEDIUMREMEDIUM

Katalog neziskových organizací

Pokud máte zájem do katalogu přidat novou organizaci, která působí na území Prahy 3, vyplňte prosím formulář. Pokud máte zájem aktualizovat již zadané údaje, vyplňte prosím ve formuláři jen jméno organizace a údaje, které se změnily.

Vyhledávání:

typ registrace:
cílová skupina:
oblast působení:
jméno organizace:

Skautské středisko -GATAGÉWA-/GATAGÉWA

Rok založení: 1905

Email: ze.lva@centrum.cz

Web: http://www.http://gatagewa.wz.cz

Telefon: 603 874 504

Adresa:

Husitská 44

Praha 3

130 00

Vedení organizace: Antonín Končický, ředitel

Cílová skupina: děti a mládež

Činnost v Praze 3: Nabízí zajímavou a pestrou činnost pro všechny děti od 5 do 15 let diferencovanou podle věku dětí. Na schůzkách, víkendových výpravách, zimních i letních táborech, při hrách, sportech nebo výtvarné činnosti je dětem vytvářeno bezpečné a přátelské prostředí ve kterém si mohou bez rizika v praxi vyzkoušet u nás i jinde získané znalosti. Učí se samostatnosti, aby si věděli rady v nepředvídaných a krizových situacích a v neposlední řadě posilují své komunikační a organizační schopnosti


Step by Step ČR,o.s.

Typ registrace: občanské sdružení

Rok založení: 2001

Email: info@sbscr.cz

Web: http://www.sbscr.cz

Telefon: 222 963 596

Adresa:

Kubelíkova 22/1089

Praha 3

130 00

Vedení organizace: Mgr. Lenka Felcmanová

Cílová skupina: studenti

učitelé, školní týmy

Oblast působení: vzdělávání, lidská práva


STŘEP, o. s. - České centrum pro sanaci rodiny

Typ registrace: občanské sdružení

Rok založení: 1995

Email: strep@centrum.cz

Web: http://www.strep.cz

Telefon: 224 232 261, 224 224 361

Adresa:

Buková 2540/24

Praha 3

130 00

Vedení organizace: Věra Bechyňová, Dis., ředitelka

Kontaktní osoba: Mgr. Marta Konvičková, zástupkyně ředitelky

Cílová skupina: rodiny, děti a mládež, lidé s mentálním postižením

Oblast působení: sociální služby, vzdělávání

Poslání a cíle: Posláním sdružení je pomáhat dětem (0 - 15 let), jejichž vývoj je ohrožen v důsledku existence rizik a/nebo různé míry zanedbávání péče v rodinách. Nástrojem pomoci je poskytování sociálních služeb (s aspektem sociální rehabilitace, integrace, vyrovnávání příležitostí a vazeb na dodržování lidských práv), které mají charakter služeb veřejně prospěšných. Příjemcem této pomoci je nejen dítě, ale celá jeho rodina. Prostředkem je sociální a rodičovský výcvik - stimulace a rozvoj osobnosti dítěte, nácvik a podpora rodičovského chování, úprava rodinných a sociálních podmínek celé rodiny. Cílem je zabránit odebrání dítěte z rodiny, nebo umožnit jeho návrat zpět domů ze zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy či z jiných typů rezidenčních služeb.


Svaz diabetiků ČR ? územní organizace Praha 3

Typ registrace: občanské sdružení

Rok založení: 1990

Web: http://www.diazivot.cz

Telefon: 283 870 369

Adresa:

Stupkova 3/1443, Praha 7 (k adrese pro p

170 00

Vedení organizace: Zdena Bartyzalová, předseda

Cílová skupina: lidé se zdravotními problémy

Oblast působení: zdraví

Činnost v Praze 3: Rekondiční pobyty


Svaz důchodců ČR v Praze 3

Typ registrace: občanské sdružení

Rok založení: 1990

Telefon: 284 861 961

Adresa:

Hořanská 2, Praha 3

130 00

Vedení organizace: Jana Šimková, předsedkyně

Cílová skupina: senioři

Oblast působení: sociální služby, volnočasé aktivity, kultura

Činnost v Praze 3: Veškerá činnost je provozována v regionu Prahy 3, pravidelné schůzky: každé pondělí odpoledne 14:00 - 17:00, roh ulic Biskupcova 60 a Hořanská 2


Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Praha 3

Typ registrace: organizace zdravotně postižený

Rok založení: 1984

Adresa:

ing. J. Hamliš, Biskupcova 25, Praha 3

130 00

Vedení organizace: Milada Smutná, prezidentka SNN

Kontaktní osoba: ing. J. Hamliš

Cílová skupina: lidé se zdravotními problémy, senioři

Oblast působení: sociální služby

Činnost v Praze 3: veškerá činnost je provozována v regionu Prahy 3 přechodná adresa: Klub důchodců, Písecká 15, Praha 3


The J. William Fulbright Commission/Komise J. Williama Fulbrighta

Typ registrace: příspěvková organizace

Rok založení: 1991

Email: fulbright@fulbright.cz

Web: http://www.fulbright.cz

Telefon: 222 729 987, 222 729 868

Adresa:

Táboritská 23, Praha 3

130 87

Vedení organizace: Dr. Hana Ripková, výkonná ředitelka

Cílová skupina: studenti

Oblast působení: vzdělávání, nadační


TOM 210 01 S.T.A.N. Praha 3

Typ registrace: občanské sdružení

Rok založení: 2007

Email: burgos@seznam.cz

Web: http://www.tomstan.cz

Adresa:

Vedení organizace: Ondřej Šejtka

Kontaktní osoba: Ondřej Šejtka

Cílová skupina: děti a mládež, dobrovolníci, neziskové organizace

Oblast působení: volnočasé aktivity, vzdělávání, sport


Transitions (TOL)

Typ registrace: občanské sdružení

Rok založení: 1999

Email: marketing@tol.org

Web: http://www.tol.org

Telefon: 222 780 805, 222 780 804

Adresa:

Chlumova 22

Praha 3

130 00

Vedení organizace: Jeremy Druker

Kontaktní osoba: Šárka Rausová

Cílová skupina: veřejnost, cizinci, etnické menšiny

Oblast působení: lidská práva, vzdělávání

Poslání a cíle: Hlavním cílem a posláním Transitions je napomáhat rozvoji nezávislé žurnalistiky v postkonfliktních transformačních, převážně postkomunistických zemích. Tyto cíle Transitions naplňuje vydáváním internetového časopisu v Angličtine ?Transitions Online? a jeho šířením na území České republiky i v zahraničí a organizováním školících, monitorovacích a výměných mezinárodních novinářských projektů. Společnost Transitions má v každé postkonfliktní zemi své korespondenty a spolupracovníky.


TTC Praha - klub rekreačního stolního tenisu

Typ registrace: občanské sdružení

Rok založení: 1992

Email: klub@ttcpraha.cz

Web: http://www.ttcpraha.cz

Telefon: 603451965

Fax: 242487713

Adresa:

Viktorinova 1210/8

Praha 4 - Nusle

140 00

Vedení organizace: Ing. Miloslav Fuček

Kontaktní osoba: Ing. Miloslav Fuček

Cílová skupina: děti a mládež, veřejnost

Oblast působení: sport

Poslání a cíle: Podpora a rozvoj stolního tenisu na rekreační úrovní, soutežní úrovni, včetně mládeže.

Činnost v Praze 3: Turnaje pro veřejnost ve stolním tenisu v Centru zábavy Flora, Čáslavská 6, Praha 3. Tréninky dětí a mládeže v Centru zábavy Flora, Čáslavská 6, Praha 3 v úterý a čtvrtek - průběžně probíhá nábor. Rekreační oddíl stolního tenisu pro dospělé i děti - hraje v pondělí v Centru zábavy Flora, Čáslavská 6, Praha 3 - probíhá průběžně nábor nových členů.


 

1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 x 8 x 9

 

(c) 2006, REMEDIUM