REMEDIUMREMEDIUM

Akreditace

vzdělávací program/kurz akreditace číslo jednací platnost pro programy zahájené do:
Akreditace instituce Ministerstvo práce a sociálních věcí 2011/1592-I 7.12.2015
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy MSMT-10206/2014-1 25.3.2020
Telefonická krizová intervence Česká asociace pracovníků linek důvěry vydáno 1.10.2006 30.9.2009
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 28 198/2006-25-621 22.1.2010
Ministerstvo práce
a sociálních věcí
2008/114 - PK 18.2.2012
Ministerstvo práce
a sociálních věcí
2008/230 - SP 28.5.2012
Ministerstvo práce
a sociálních věcí
2012/0816 - PC/SP 19.6.2016
Krizová intervence Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy
28 198/2006-25-621 22.1.2010
Ministerstvo práce
a sociálních věcí
2008/064 - SP 14.2.2012
Ministerstvo práce
a sociálních věcí
2008/427 - PK 3.10.2012
Ministerstvo práce
a sociálních věcí
2012/0817 - PC/SP 19.6.2016
Základní krizová intervence Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy
32 904/2010-25-800
MSMT – 2199/2014-1-149
13.1.2014
25.3.2017
Pokračovací krizová intervence Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy
32 904/2010-25-800
MSMT – 2199/2014-1-149
13.1.2014
25.3.2017
Komplexní krizová intervence Ministerstvo práce
a sociálních věcí
2008/113 – PK 18.2.2012
Ministerstvo práce
a sociálních věcí
2008/231 - SP 28.5.2012
Ministerstvo práce
a sociálních věcí
2012/1032 - SP 15.8.2016
Ministerstvo práce
a sociálních věcí
2014/1204 - SP 23.9.2018
Trauma Ministerstvo práce
a sociálních věcí
2008/065 - SP 14.2.2012
Ministerstvo práce
a sociálních věcí
2012/1031 - PC/SP 15.8. 2016
Úvod do řízení a supervize Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy
15 990/2006-25-331
32 904/2010-25-800
MSMT – 2199/2014-1-149
10.7.2009
13.1.2014
25.3.2017
Ministerstvo práce
a sociálních věcí
2007/411 - SP
2011/0286 - PC/SP/VP
2.11.2011
1.3.2015
Ministerstvo práce
a sociálních věcí
2015/0507 - PC/SP/VP 14.5.2019
Odborná supervize Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy
15 990/2006-25-331 10.7.2009
Ministerstvo práce
a sociálních věcí
2007/489 - SP 30.11.2011
Manažerské dovednosti Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy
28 198/2006-25-621 22.1.2010
Ministerstvo práce
a sociálních věcí
2008/207 – SP 7.4.2012
Ministerstvo práce
a sociálních věcí
2014/0126 – VP 28.1.2018
Workshop supervize praxí Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy
28 198/2006-25-621 22.1.2010
Provázení odbornými praxemi Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy
28 198/2006-25-621 22.1.2010
Pracovník v sociálně aktivizačních službách kvalifikační kurz Ministerstvo práce
a sociálních věcí
2008/285 - PK 2.6.2012
REMEDIUM I - Komplexní vzdělávací program v psychoterapii Česká psychoterapeutická společnost ČLS JEP vydáno 30.5.2005 31.12.2007
REMEDIUM I - Sebezkušenostní výcvik pro SP Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 2009/443-SP 4.8.2013
REMEDIUM II - Komplexní vzdělávací program v psychoterapii Česká psychoterapeutická společnost ČLS JEP vydáno 20.1.2009 31.12.2012
REMEDIUM II - Sebezkušenostní výcvik pro SP Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 2009/443-SP 4.8.2013
Podpora supervizních kompetencí - supervizní videodílna Ministerstvo práce a sociálních věcí 2009/190 - SP 8.4.2013
Kontraktování v supervizi Ministerstvo práce a sociálních věcí 2009/189 - SP 8.4.2013
Finanční řízení Ministerstvo práce a sociálních věcí 2009/187 - SP 8.4.2013
Strategické plánování Ministerstvo práce a sociálních věcí 2009/188 - SP 8.4.2013
Vedení studentů sociální práce v praxi Ministerstvo práce a sociálních věcí 2009/644-SP 23.10.2013
Trauma II – pokračovací kurz Ministerstvo práce a sociálních věcí 2009/645-SP 23.10.2013
Ministerstvo práce a sociálních věcí 2015/0506-SP 14.5.2019
Technika práce s člověkem v krizi Ministerstvo práce a sociálních věcí 2010/460-SP 12.7.2014
Ministerstvo práce a sociálních věcí 2015/0505-SP 14.5.2019
Aktivizace seniorů v praxi sociálních služeb Ministerstvo práce a sociálních věcí 2010/461-PC 12.7.2014
Ministerstvo práce
a sociálních věcí
2015/0864-PC/SP/PP 21.9.2019
Práce se zadluženým klientem Ministerstvo práce a sociálních věcí 2010/600-SP 31.8.2014
Základy práce se zadluženým klientem v kontextu sociálních služeb Ministerstvo práce a sociálních věcí 2014/1414-PC/SP/PP 25.11.2018
Jak zvládnout úskalí pomáhající profese Ministerstvo práce a sociálních věcí 2010/618-PC/SP/VP 31.8.2014
Úskalí spojená se zvládáním zátěže při výkonu práce v sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí 2014/1410-PC/SP/VP 25.11.2018
Základy finanční gramotnosti Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy
28529/2011-25-705 17.10.2014
Finanční gramotnost jako prevence rizikového chování Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy
39416/2011-25-899 14.12.2014
Komunikace jako nástroj spolupráce Ministerstvo práce a sociálních věcí 2012/0295-PC/SP/VP 1.3.2016
Ministerstvo práce a sociálních věcí 2014/1205-PC/SP/VP 23.9.2018
Dluhová prevence v sociální práci s dětmi a mládeží Ministerstvo práce a sociálních věcí 2012/1338-PC/SP 1.11.2016
Ministerstvo práce a sociálních věcí 2016/0916-PC/SP 27.9.2020
Problematika smrti a provázení v rámci poskytování sociální služby umírajícím a jejich blízkým Ministerstvo práce a sociálních věcí 2013/0812-PC/SP 2.8.2017
Ministerstvo práce a sociálních věcí A2017/0788-SP/PC
Dluhové poradenství v sociální práci Ministerstvo práce a sociálních věcí 2014/0565-PC/SP/PP 14.5.2018
Základy práce s dítětem v krizi v kontextu sociálních služeb Ministerstvo práce a sociálních věcí 2015/0080-SP 3.2.2019
Ministerstvo práce
a sociálních věcí
2015/0865-SP 21.9.2019
Psychoterapeutický výcvik REMEDIUM III Česká psychoterapeutická společnost ČLS JEP Vydáno 22.8.2015 31.12.2019
Základy sebe/řízení a sebe/reflexe v sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí 2016/0463-PC/SP/VP 18.5.2020
Základní krizová intervence v kontextu sociálních služeb Ministerstvo práce a sociálních věcí 2016/0053-PC/SP/PP 29.1.2020
Pokračovací krizová intervence tváří v tvář Ministerstvo práce a sociálních věcí 2016/0054-SP 29.1.2020
Pokračovací telefonická krizová intervence v kontextu sociálních služeb Ministerstvo práce a sociálních věcí 2016/0373-PC/SP/PP 5.4.2020
Manažerské dovednosti pro pracovníky sociálních služeb Ministerstvo práce a sociálních věcí 2016/0713-VP 30.6.2020
Vedení poradenského rozhovoru v sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí 2017/0099-SP
Práce s traumatizovaným klientem v sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí A2017/0789-SP

Přihláška do kurzu

Adresář supervizorů

Adresář krizových služeb


(c) 2006, REMEDIUM