REMEDIUMREMEDIUM

Dluhová prevence v sociální práci s dětmi a mládeží

Akreditace MPSV č. 2016/0916-PC/SP

Termín kurzu: bude upřesněno

Uzávěrka přihlášek: bude upřesněno

Komu je kurz určen:
Pracovníkům , kteří se věnují dětem a mladistvým – např. v nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, dětských domovech, orgánech sociálně-právní ochrany dětí a dalších.

Rozsah kurzu:
16 vyučovacích hodin

Cena kurzu:
3. 450 Kč

Cena akreditovaného kurzu je osvobozena od DPH na základě § 57 odst. 1 písmene d) zákona o DPH č. 235/2004 Sb.

Cena kurzu nezahrnuje vaše další náklady účastníků vynaložené v souvislosti s kurzem - např. cestovní náklady, náklady na stravování apod.

Obsahem kurzu je:

 • úvod do problematiky dluhové prevence
 • úvod do finanční gramotnosti
 • vývojové fáze dluhu a typologie dluhů
 • úvod do dluhové legislativy
 • metody dluhové prevence v praxi

Cílové kompetence absolventa:

Absolvent/ka kurzu umí:

 • v rámci sociální práce vytvářet preventivní opatření proti předlužování odpovídající věku a dalším specifikům zvolené cílové skupiny – dětem a mládeži
 • vytvořená preventivní opatření realizovat
 • orientovat se v základní dluhové legislativě

Absolvent/ka zná:

 • cíle, principy a metody dluhové prevence
 • strukturu finanční gramotnosti a její úlohu v dluhové prevenci
 • vývojové fáze dluhu a typologii dluhů dle různých kritérií
 • specifika skupin dětí ohrožených předlužením

Další informace

Maximální počet účastníků: 20

Minimální počet účastníků pro otevření kurzu: 10

Odborná garantka vzdělávacího programu:
Mgr. Kristýna Schreilová

Lektorky kurzu:

Mgr. Kristýna Schreilová, Mgr. Petra Skuhrová

Doporučená literatura:
Doporučená literatura ke kurzu Dluhová prevence v sociální práci s dětmi a mládeží (ke stažení)

Jak se přihlásit

Zvažte, zda naplňujete vstupní požadavky kurzu a pošlete přihlášku do kurzu. Podrobné informace o dalším postupu najdete v organizaci programů.

Vstupní požadavky do kurzu:

 • vzdělání: min.SŠ s maturitou, výjimečně střední odborné vzdělání bez maturity s absolvovaným kvalifikačním kurzem pro pracovníka v sociálních službách
 • věk: min. 18 let

Časové schéma kurzu:

Kurz proběhne ve formě dvoudenního setkání v tomto časovém schématu: každý den 9.00 - 16.30 s přestávkami a poledními pauzami.

Ubytování pro účastníky nezajišťujeme – můžete se inspirovat tipy na levné ubytování.

Organizace si vyhrazuje právo na případnou změnu v uvedeném časovém schématu a na změnu termínu z vážných provozních důvodů.

Ukončení kurzu

V závěru kurzu probíhá ověření získaných znalostí a dovedností formou předložení návrhu preventivní aktivity pro zadanou cílovou skupinu a konkrétní cíl prevence.

Osvědčení o absolvování kurzu obdržíte, pokud absolvujete kurz v minimálním rozsahu 90 % z předepsaných hodin kurzu a úspěšně splníte závěrečný úkol kurzu.

Pokud nenaplníte požadovaný počet hodin, obdržíte od organizace pouze potvrzení o reálné docházce.


Závazné podmínky.

Podívejte se jak jsou programy organizovány.

Přihláška do kurzu

Přihláška do kurzu

Adresář supervizorů

Adresář krizových služeb


(c) 2006, REMEDIUM