REMEDIUMREMEDIUM

Úskalí spojená se zvládáním zátěže při výkonu práce v sociálních službách

Tento kurz již v této formě nebudeme v naší nabídce vzdělávacích programů dále nabízet.

Začátek kurzu:
bude upřesněno

Uzávěrka přihlášek:
bude upřesněno

Komu je kurz určen:
Pracovníkům v pomáhajících profesích (z oblasti sociální, zdravotnické, školské, z neziskového sektoru atd.) kteří se ve své práci potkávají s pocity bezmoci, bojují s vyčerpáním a řeší svá etická dilemata ve vztahu ke klientům.

Rozsah kurzu:
48 vyučovacích hodin

Cena kurzu:
6.550 Kč

Cena akreditovaného kurzu je osvobozena od DPH na základě § 57 odst. 1 písmene d) zákona o DPH č. 235/2004 Sb.

Cena kurzu nezahrnuje další náklady účastníků vynaložené v souvislosti s kurzem - např. cestovní náklady, náklady na stravování apod.

Obsahem kurzu je:

 • sdílení pracovních a osobních zkušeností, práce se zakázkou účastníků kurzu
 • náhled na „já“ ve smyslu povolání a život; identifikace profesního statutu; sebeidentifikace a sebeprosazování; práce s trojúhelníkem závislosti
 • zásady otevřené a jasné komunikace; specifika komunikace v zátěžových provozech pomáhajících služeb; účelná komunikace se vztahovým polem klienta; využití supervize a intervize
 • práce s emocemi, vlastní bezmocí, s vyčerpáním a etickými dilematy; emoční a vztahové problémy; polarita: systém x bezmoc; manipulace
 • trauma a reflexe vlastních traumatických zkušeností
 • techniky péče o sebe – detoxifikace, prevence, syndrom vyhoření, relaxační postupy; vnímání těla v zátěžových situacích
 • přesah do pracovního týmu a zařízení: sdílení získaných dovedností a možnosti jejich předávání
 • příklady dobré praxe; modelové situace

Cílové kompetence absolventa

 • Identifikovat svůj profesní statut v sociálních službách
 • Prosazovat svá práva, chovat se asertivně
 • Bránit se různým druhům manipulace, a to jak ve vztahu ke klientům a jejich rodinám, tak v rámci týmu a zařízení
 • Zacházet se svou bezmocí vycházející z náročné práce a náročné komunikace
 • Účelně komunikovat se vztahovým polem klienta a rozšiřovat spektrum pozornosti
 • Vnímat své tělo v zátěžových situacích a umět s ním pracovat
 • Zvládnout emoční a vztahové problémy
 • Reflektovat své traumatické zkušenosti
 • Umět se dobře na pracovišti informovat a předávat získané zkušenosti týmu.

Další informace

Maximální počet účastníků: 16

Minimální počet účastníků pro otevření kurzu: 12

Odborná garantka vzdělávacího programu:
PhDr. Daniela Vodáčková

Lektorky kurzu:
PhDr. Olga Havránková, Mgr. Ing. Jana Herbst, Mgr. Ilona Peňásová, PhDr. Daniela Vodáčková

Doporučená literatura:

Doporučená literatura ke kurzu Úskalí spojená se zvládáním zátěže při výkonu práce v sociálních službách (ke stažení)

Jak se přihlásit

Zvažte, zda naplňujete vstupní požadavky kurzu a pošlete přihlášku do kurzu. Podrobné informace o dalším postupu najdete v organizaci programů.

Vstupní požadavky do kurzu:

 • minimálně ukončené základní vzdělání s tříletou praxí v pomáhající oblasti nebo ukončené SŠ vzdělání s maturitou (doložit kopií vysvědčení)
 • věk minimálně 21 let

Časové schéma kurzu:

Kurz proběhne ve formě dvou třídenních setkání každý den v tomto časovém schématu: 9.00 - 16.30 s přestávkami a poledními pauzami.

Termíny kurzu:

 • 1. setkání: 31.května - 2.června 2017
 • 2. setkání: 18. - 20. září 2017

Ubytování pro účastníky nezajišťujeme – můžete se inspirovat tipy na levné ubytování.

Organizace si vyhrazuje právo na případnou změnu v uvedeném časovém schématu a na změnu termínu z vážných provozních důvodů.

Ukončení kurzu

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu Úskalí spojená se zvládáním zátěže při výkonu práce v sociálních službách, pokud absolvují kurz v minimálním rozsahu 90 % z každého setkání kurzu a zúčastní se v plném rozsahu prvního (úvodního) a posledního (závěrečného) bloku kurzu.

Pokud účastník nenaplní požadovaný počet hodin nebo se nezúčastní prvního nebo posledního bloku kurzu, obdrží od organizace pouze potvrzení o reálné docházce.


Závazné podmínky.

Podívejte se jak jsou programy organizovány.

Přihláška do kurzu

Přihláška do kurzu

Adresář supervizorů

Adresář krizových služeb


(c) 2006, REMEDIUM