REMEDIUMREMEDIUM

Komunikace jako nástroj spolupráce

Akreditace MPSV č. 2014/1205-PC/SP/VP

Tento kurz již v této formě nebudeme v naší nabídce vzdělávacích programů dále nabízet. Lektorky kurzu uvažují nad přepracováním stávajícího tvaru, který bychom v budoucnu nechali znovu akreditovat MPSV, nyní je však celá tato situace v řešení.

Začátek kurzu:

Uzávěrka přihlášek:

Komu je kurz určen:
Pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům, pracovníkům na vedoucích pozicích a pracovníkům dalších pomáhajících profesích, kteří naplní vstupní požadavky kurzu. Záměrem je skládat pro výuku skupinu složenou ze všech cílových skupin.
Kurz je vhodný i pro externí realizaci pro celé pracovní týmy.

Rozsah kurzu:
16 vyučovacích hodin

Cena kurzu:
3.450 Kč

Cena akreditovaného kurzu je osvobozena od DPH na základě § 57 odst. 1 písmene d) zákona o DPH č. 235/2004 Sb.

Cena kurzu nezahrnuje vaše další náklady vynaložené v souvislosti s kurzem - např. cestovní náklady, náklady na stravování apod.

Obsahem kurzu je:

 • rozhovor jako komunikační nástroj
 • komunikační styly
 • efektivní komunikace
 • specifické obtíže v komunikaci
 • extrémní problémy v komunikaci
 • komunikace na pracovišti
 • jak si komunikační nesnáze nebrat osobně
 • nácvik dovedností, praktická cvičení

Cílové kompetence absolventa:

 • rozumí principu efektivní komunikace
 • umí ji prakticky využívat
 • umí rozpoznávat komunikační styly a dát si pozor na „pasti“
 • umí zvládat náročné komunikační situace, předcházet zbytečným nedorozuměním
 • je schopen reflektovat své možnosti komunikaci vylepšovat, aby se mu lépe spolupracovalo s klienty, pracovním týmem i s dalšími odborníky

Další informace

Maximální počet účastníků: 16

Minimální počet účastníků pro otevření kurzu: 12

Odborná garantka kurzu:
PhDr. Olga Havránková

Lektorky kurzu:
Mgr. Jana Herbst, PhDr. Olga Havránková

Doporučená literatura:

Doporučená literatura ke kurzu Komunikace jako nástroj spolupráce (ke stažení)


Jak se přihlásit

Zvažte, zda naplňujete vstupní požadavky kurzu a pošlete přihlášku do kurzu. Podrobné informace o dalším postupu najdete v organizaci programů.

Vstupní požadavky do kurzu:

 • vzdělání: min. SŠ s maturitou, výjimečně střední odborné vzdělání bez maturity s absolvovaným kvalifikačním kurzem pro pracovníka v sociálních službách
 • věk min. 18 let

Časové schéma kurzu:

Kurz proběhne ve formě dvoudenního setkání každý den v tomto časovém schématu:
9.00 – 16.30 s přestávkami a poledními pauzami.

Ubytování pro účastníky nezajišťujeme – můžete se inspirovat tipy na levné ubytování.

Organizace si vyhrazuje právo na případnou změnu v uvedeném časovém schématu a na změnu termínu z vážných provozních důvodů.

Ukončení kurzu

Na závěr kurzu obdržíte osvědčení o jeho absolvování, pokud absolvujete kurz v minimálním rozsahu 90 % z předepsaných hodin kurzu.

Pokud nenaplníte požadovaný počet hodin, obdržíte od organizace pouze potvrzení o reálné docházce.


Závazné podmínky.

Podívejte se jak jsou programy organizovány.

Přihláška do kurzu

Přihláška do kurzu

Adresář supervizorů

Adresář krizových služeb


(c) 2006, REMEDIUM