REMEDIUMREMEDIUM

Supervizní výcvik REMEDIUM

Výcvik je certifikován EASC (Evropskou asociací pro supervizi a koučink)

Stále pracujeme na finálních úpravách anotace výcviku. Kompletní anotaci doplníme na webové stránky do konce března. Absolvování kurzu Základy sebe/řízení a sebe/reflexe (dříve Úvod do supervize) již nebude jednou ze vstupních podmínek pro supervizní výcvik. Tento kurz se stane součástí výcviku v podobě jeho prvního setkání.

Zahájení výcviku plánujeme na 5. – 7. prosince 2018.

Přihláška do kurzu

Adresář supervizorů

Adresář krizových služeb


(c) 2006, REMEDIUM