REMEDIUMREMEDIUM

Technika práce s člověkem v krizi v kontextu sociálních služeb

Akreditace MPSV č. 2015/0505-SP

Termín kurzu:
6.- 7.května 2019

Uzávěrka přihlášek: 1.dubna 2019

Komu je kurz určen:
Pracovníkům v pomáhajících profesích (zejména sociálním pracovníkům, kurátorům, pracovníkům v sociálních službách, psychologům, lékařům, pedagogům, speciální pedagogům, duchovním apod.), kteří jsou již absolventy některého z kurzů krizové intervence pořádaného naši organizací Remedium Praha a potřebují své znalosti a dovednosti krizové intervence osvěžit nebo prohloubit v reflektujícím a bezpečném prostředí.


Rozsah kurzu:
16 vyučovacích hodin

Cena kurzu: 2.900 Kč

Cena akreditovaného kurzu je osvobozena od DPH na základě § 57 odst. 1 písmene d) zákona o DPH č. 235/2004 Sb.

Cena kurzu nezahrnuje další náklady účastníků vynaložené v souvislosti s kurzem - např. cestovní náklady, náklady na stravování apod.


Obsahem kurzu je:

 • Opakování pojmů z oblasti teorie krize a krizové intervence
 • Nácvik techniky hovoru s klientem v krizi – modelové situace
 • Reflexe procesu krizové pomoci, sebereflexe, metody podpory pomáhajícího profesionála
 • Psychosociální síť

Cílové kompetence absolventa:

 • Absolvent/ka kurzu umí:
  • rozpoznat krizový stav klienta
  • vést rozhovor s klientem v krizi
  • použít nástroje krizové intervence
  • rozlišit krizovou intervenci od psychoterapie
 • Absolvent/ka kurzu zná:
  • základy teorie krize a krizové intervence
  • psychosociální síť - návazné služby
  • základní prvky psychohygieny
  • základní principy supervize a intervize

Další informace

Maximální počet účastníků: 15

Minimální počet účastníků: 13

Odborné garantky a lektorky kurzu:
Mgr. Jana Herbst, PhDr. Daniela Vodáčková

Doporučená literatura: Doporučená literatura ke kurzu Technika práce s člověkem v krizi(ke stažení)

Jak se přihlásit

Zvažte, zda naplňujete vstupní požadavky kurzu a pošlete přihlášku do kurzu. Podrobné informace o dalším postupu najdete v organizaci programů.

Vstupní požadavky do kurzu:

 • minimálně ukončené SŠ vzdělání s maturitou
 • věk min. 21 let
 • absolvování minimálně 51hodinového kurzu Základní krizové intervence (nebo některého z dlouhodobějších kurzů krizové intervence) od naší vzdělávací instituce Remedium Praha

Časové schéma kurzu

Kurz proběhne ve formě dvoudenního setkání každý den v tomto časovém schématu:

9.00 – 16.30 s přestávkami a poledními pauzami.

Ubytování pro účastníky nezajišťujeme – můžete se inspirovat tipy na levné ubytování.

Organizace si vyhrazuje právo na případnou změnu v uvedeném časovém schématu a na změnu termínu z vážných provozních důvodů.


Ukončení kurzu

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu Technika práce s člověkem v krizi, pokud absolvují kurz v minimálním rozsahu 90 % z předepsaných hodin kurzu a zúčastní se v plném rozsahu prvního (úvodního) a posledního (závěrečného) bloku kurzu a absolvují modelovou situaci v průběhu kurzu.

Pokud účastník nenaplní požadovaný počet hodin, nezúčastní se prvního nebo posledního bloku kurzu nebo neabsolvuje modelovou situaci, obdrží od organizace pouze potvrzení o reálné docházce.


Závazné podmínky.

Podívejte se jak jsou programy organizovány.

Přihláška do kurzu

Přihláška do kurzu

Adresář supervizorů

Adresář krizových služeb


(c) 2006, REMEDIUM