REMEDIUMREMEDIUM

Trauma II

Termín kurzu:
12. - 14.prosince 2016

Uzávěrka přihlášek:
10.listopadu 2016

Komu je kurz určen:
Pracovníkům v pomáhajících profesích (zejména sociální pracovníci, kurátoři, pracovníci v sociálních službách, psychologové, lékaři, pedagogové, speciální pedagogové, duchovní apod.), kteří absolvovali předchozí kurz TRAUMA a naplnili vstupní požadavky kurzu.

Rozsah kurzu:
24 vyučovacích hodin

Cena kurzu:
4.200 Kč

Cena akreditovaného kurzu osvobozena od DPH na základě § 57 odst. 1 písm. d) zákona o DPH č. 235/2004 Sb.

Cena kurzu nezahrnuje další náklady účastníků vynaložené v souvislosti s kurzem - např. cestovní náklady, náklady na stravování apod.

Obsahem kurzu je:

 • zmapování vstupního odborného potenciálu účastníků
 • sdílení pracovních zkušeností, nejasností a otázek, které se při práci s klienty v mezičase objevily
 • atypické obrazy traumatu a posttraumatu
 • některé typy záměrně navozovaných traumatických situací a jejich zvládnutí – únosy, držení v zajetí, manipulace s vědomím klientů apod.
 • etické rozpory při práci s traumatizovanými klienty a etika práce
 • nácvik dovedností, praktická cvičení
 • práce s kasuistikami
 • další náměty péče o sebe v kontextu práce s traumatizovaným klientem

Cílem kurzu je:

je rozšíření a další rozvoj kompetencí sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách a dalších pracovníků v pomáhajících profesích pro práci s traumatizovanými klienty.

Dílčí cíle:

 • prohloubit téma traumatu a posttraumatu – atypické obrazy posttraumatu
 • naučit se aplikovat již nabyté dovednosti a rozvíjet své schopnosti při práci s traumatizovanými klienty
 • naučit se zvládat přenos a protipřenos při práci s traumatizovanými klienty

Další informace

Maximální počet účastníků: 16

Minimální počet účastníků pro otevření kurzu: 10

(více informací o akreditaci)

Odborná garantka:
PhDr. Yvonna Lucká

Lektoři kurzu:
PhDr. Yvonna Lucká, PhDr. Luboš Kobrle

Odborná literatura:
Kurz předpokládá studium učebnice "Krizová intervence" (2. vydání Portál 2007), která je nezbytným teoretickým základem. Učebnice je za zvýhodněnou cenu k dispozici v REMEDIU, případně k zakoupení v knihkupectví.

doporučená literatura z oblasti krizové intervence (ke stažení)

Jak se přihlásit

Zvažte, zda naplňujete vstupní požadavky kurzu a pošlete přihlášku do kurzu. Podrobné informace o dalším postupu najdete v organizaci programů.

Vstupní požadavky do kurzu:

 • vzdělání: min. SŠ s maturitou, výjimečně střední odborné vzdělání bez maturity s tříletou praxí v sociální oblasti (doložit potvrzením nebo doporučením zaměstnavatele)
 • věk min. 21 let
 • absolvování kurzu TRAUMA v rozsahu minimálně 40 hodin

Časové schéma kurzu

Kurz proběhne ve formě třídenního setkání každý den v tomto časovém schématu:

9.00 – 16.30 s přestávkami a poledními pauzami.

Ubytování pro účastníky nezajišťujeme – můžete se inspirovat tipy na levné ubytování.

Organizace si vyhrazuje právo na případnou změnu v uvedeném časovém schématu a na změnu termínu z vážných provozních důvodů.

Ukončení kurzu

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu Trauma II – Pokračovací kurz, pokud absolvují kurz v minimálním rozsahu 90 % z předepsaných hodin kurzu a zúčastní se v plném rozsahu prvního (úvodního) a posledního (závěrečného) bloku kurzu.

Pokud účastník nenaplní požadovaný počet hodin, nebo se nezúčastní prvního nebo posledního bloku kurzu, obdrží od organizace pouze potvrzení o reálné docházce.


Závazné podmínky.

Podívejte se jak jsou programy organizovány.

Přihláška do kurzu

Přihláška do kurzu

Adresář supervizorů

Adresář krizových služeb


(c) 2006, REMEDIUM