REMEDIUMREMEDIUM

Práce s traumatizovaným klientem

KURZ JE V SOUČASNÉ DOBĚ PŘEPRACOVÁVÁN. TEXT NÍŽE POVAŽUJTE ZA ORIENTAČNÍ. OTEVŘENÍ KURZU PLÁNUJEME NA DUBEN 2018.

Základní informace

Začátek kurzu:
12.-13.dubna 2018

Rozsah kurzu:
bude upřesněno

Maximální počet účastníků: 16

Minimální počet účastníků pro otevření kurzu: 12

Uzávěrka přihlášek:
7.března 2018

Pro koho je kurz určen:
Pracovníkům v pomáhajících profesích (zejména sociální pracovníci, kurátoři, pracovníci v sociálních službách, psychologové, lékaři, pedagogové, speciální pedagogové, duchovní apod.), kteří absolvovali kurzy krizové intervence a telefonické krizové intervence a naplnili vstupní požadavky kurzu.

(více informací o akreditaci)

Odborná garantka:
bude upřesněno

Cena kurzu:
bude upřesněno

Cena akreditovaného kurzu je osvobozena od DPH na základě § 57 odst. 1 písmene d) zákona o DPH č. 235/2004 Sb.


Vstupní požadavky

 • a) vzdělání: min. SŠ s maturitou, výjimečně střední odborné vzdělání bez maturity s tříletou praxí v sociální oblasti (doložit potvrzením nebo doporučením zaměstnavatele)
 • b) věk min. 21 let
 • c) absolvování kurzu z oblasti krizové intervence (doložit kopií osvědčení)

Organizace si vyhrazuje právo na případnou změnu v uvedeném časovém schématu a na změnu termínu z vážných provozních důvodů.

Doplňující informace

Cílem kurzu je zvýšit kompetenci sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách a dalších pracovníků v pomáhajících profesích pro práci s traumatizovaným klientem a zkvalitnit tak a prohloubit jejich dovednosti a znalosti v této oblasti.

Dílčí cíle kurzu:
Schopnost diagnostikovat trauma a rozeznat jednotlivé druhy traumatu.
Zvýšit schopnost odhadu, že klient je traumatizován.
Porozumět mechanismům, kterým trauma vzniká a setrvává v aktivitě.
Pochopit v hlubší souvislosti symptomy, které se mohou u traumatizovaného klienta objevovat.
Naučit se respektovat základní a zásadní potřeby klientů při práci na jejich situaci.
Nabýt prakticky využitelné postupy a jejich bezpečnou aplikaci.
Získat dobrý přehled o následných službách pro traumatizované klienty.
Získat dovednosti a znalosti péče o sebe při práci s traumatizovanými klienty.

Odborná literatura:
Kurz předpokládá studium učebnice "Krizová intervence" (2. vydání Portál 2007), která je nezbytným teoretickým základem. Učebnice je za zvýhodněnou cenu k dispozici v REMEDIU, případně k zakoupení v knihkupectví.

doporučená literatura z oblasti krizové intervence (ke stažení)

Témata a termíny kurzu:

 • vymezení pojmu, zmapování problematiky: rozeznání traumatu a jeho podob
 • pochopení mechanismu vzniku traumatu
 • reakce na trauma, formy traumatu a jeho symptomy
 • nástroje a postupy vhodné pro bezpečnou práci s klientelou
 • formy péče o traumatizované klienty
 • nácvik dovedností, praktická cvičení
 • práce s kasuistikami
 • péče o sebe v kontextu práce s traumatizovaným klientem

1. setkání: 12. - 13.dubna 2018

2. setkání: 24. - 25.května 2018

3. setkání:18. - 19.června 2018


Časové schéma kurzu

Kurz proběhne ve formě dvou dvoudenních setkání v tomto časovém schématu:

1. den 9.00 – 20.00, 2. den 9.00 – 16.30 s přestávkami a poledními pauzami.

Organizace si vyhrazuje právo na případnou změnu v uvedeném časovém schématu a na změnu termínu z vážných provozních důvodů.


Ukončení kurzu

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu Trauma, pokud absolvují kurz v minimálním rozsahu 90 % z předepsaných hodin kurzu a zúčastní se v plném rozsahu prvního (úvodního) a posledního (závěrečného) bloku kurzu.

Pokud účastník nenaplní požadovaný počet hodin nebo se nezúčastní prvního nebo posledního bloku kurzu, obdrží od organizace pouze potvrzení o reálné docházce.


Závazné podmínky.

Podívejte se jak jsou programy organizovány.

Přihláška do kurzu

Přihláška do kurzu

Adresář supervizorů

Adresář krizových služeb


(c) 2006, REMEDIUM