REMEDIUMREMEDIUM

Základy práce s dítětem v krizi

Akreditace MPSV č. 2015/0865-SP

Termín jednotlivých běhů kurzu:
10. - 11.června 2019

Uzávěrky přihlášek:
6.května 2019

Komu je kurz určen:
Sociálním pracovníkům, pracovníkům státní správy a samosprávy, pracovníkům neziskových organizací a pracovníkům dalších pomáhajících profesí, kteří se při své práci setkávají s dětmi a mládeží v krizi nebo krizí rodinného systému a kteří naplní vstupní požadavky kurzu.

Rozsah kurzu:
16 vyučovacích hodin

Cena kurzu:
3.450 Kč

Cena akreditovaného kurzu je osvobozena od DPH na základě § 57 odst. 1 písmene d) zákona o DPH č. 235/2004 Sb.

Cena kurzu nezahrnuje další náklady účastníků vynaložené v souvislosti s kurzem - např. cestovní náklady, náklady na stravování apod.


Obsahem kurzu je:

 • Opakování pojmů z oblasti teorie krize a krizové intervence
 • Rodina s dítětem jako systém
 • Základní vývojové potřeby dítěte
 • Dítě 0 – 6 let
 • Dítě 6 – 11 let
 • Puberta
 • Adolescence
 • Reflexe procesu krizové pomoci, sebereflexe
 • Psychosociální síť
 • Nácvik dovedností vedení hovoru s dítětem v krizi různých věkových kategorií

Cílové kompetence absolventa:

 • Absolvent získá:
  • základní dovednosti vedení rozhovoru s dítětem v krizi
  • základní dovednosti pro práci s emocemi dítěte
 • Absolvent umí:
  • rozpoznat krizový stav dítěte
  • rozlišit krizovou intervenci od psychoterapie
 • Absolvent kurzu zná:
  • základy teorie krize a krizové intervence
  • specifika krizové intervence u dětí
  • vývojové potřeby dítěte
  • psychosociální síť – návazné služby pro dítě a rodinu
  • základní prvky psychohygieny
  • základní principy supervize a intervize

Další informace

Maximální počet účastníků: 16

Minimální počet účastníků pro otevření kurzu: 15

Odborná garantka kurzu:
Mgr. Jana Herbst

Lektoři kurzu:
Mgr.Jana Herbst, Mgr. Lucie Salačová, Jan Vališ, DiS.

Doporučená literatura:

Doporučená literatura ke kurzu Základy práce s dítětem v krizi (ke stažení)


Jak se přihlásit

Zvažte, zda naplňujete vstupní požadavky kurzu a pošlete přihlášku do kurzu. Podrobné informace o dalším postupu najdete v organizaci programů.

Vstupní požadavky do kurzu:

 • minimálně ukončené SŠ vzdělání s maturitou
 • věk min. 21 let
 • absolvování minimálně 50-ti hodinového kurzu krizové intervence u libovolné vzdělávací instituce (doložit osvědčení), nebo min. 1 rok praxe na pozici krizového pracovníka v krizovém centru nebo na krizové lince (doložit potvrzení o praxi)

Časové schéma kurzu:

Kurz proběhne ve formě dvoudenního setkání každý den v tomto časovém schématu:
9.00 – 16.30 s přestávkami a poledními pauzami.

Ubytování pro účastníky nezajišťujeme – můžete se inspirovat tipy na levné ubytování.

Organizace si vyhrazuje právo na případnou změnu v uvedeném časovém schématu a na změnu termínu z vážných provozních důvodů.

Ukončení kurzu

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu Základy práce s dítětem v krizi, pokud absolvují kurz v minimálním rozsahu 90 % z předepsaných hodin kurzu a zúčastní se v plném rozsahu prvního (úvodního) a posledního (závěrečného) bloku kurzu a absolvují závěrečný test.

Pokud účastník nenaplní požadovaný počet hodin, nezúčastní se prvního nebo posledního bloku kurzu nebo neabsolvuje závěrečný test, obdrží od organizace pouze potvrzení o reálné docházce.


Závazné podmínky.

Podívejte se jak jsou programy organizovány.

Přihláška do kurzu

Přihláška do kurzu

Adresář supervizorů

Adresář krizových služeb


(c) 2006, REMEDIUM