REMEDIUMREMEDIUM

Lektorský tým výcviku Týmová supervize

PhDr. Milan Kinkor

lektor výcviku Týmová supervize

Vystudoval obor psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, má atestace v oboru klinická psychologie a v oboru systematická psychoterapie.

Pracoval jako odborný asistent v Psychologickém ústavu ČSAV Praha, jako psycholog a psychoterapeut ve FN 2 s FP – Denní socioterapeutické sanatorium, v krizovém centru RIAPS, jako odborný asistent na FF UK – katedra sociální práce, dále v Remedium Praha jako manažer rozvoje lidských zdrojů.

Absolvoval základní výcvik v psychoterapii SUR, supervizní nástavbu na základní výcvik v psychoterapii, výcvik v systemické terapii, výcvik „Integrující dýchání a práce s tělem“, výcvik PBSP, výcvik v supervizi (ČIS a EAS).

Pracuje v soukromé praxi zaměřené na psychologické poradenství, psychoterapii, supervizi a lektorskou činnost.

PhDr. Baštecká Bohumila, Ph.D.

lektorka výcviku Týmová supervize

Vystudovala obor psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, má atestaci z klinické psychologie.

Pracovala v manželské a předmanželské poradně Praha západ a východ, v psychiatrické ambulanci Praha 4, ve Středisku komplexní terapie psychosomatických onemocnění v Liberci, na Lince důvěry v Liberci jako vedoucí, připravovala mezioborové semináře v Mezinárodním centru pro duchovní obnovu v Hejnicích, jako psycholožka Domova a Centra aktivit pro lidi s mentálním postižením v Hodkovicích, jako vedoucí v SOS centru SKP Diakonie CČE v Praze. Vyučovala psychologii na III. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Pracovala jako regionální expert pro Prahu v rámci projektu PHARE na podporu sítě Linek důvěry, jako supervizor pro domovy důchodců v rámci projektu PHARE. Byla členkou pracovní skupiny při Hlavním úřadu civilní ochrany a Ekumenické radě církví. Podílela se na projektu Vzdělávací centrum pro chrán. bydlení a zaměstnávání lidí s mentálním postižením. Pracovala jako koordinátorka pracovní skupiny Krizová pomoc pro vytváření standardů kvality pro MPSV. Dále se podílela na projektech: Rodinný a sexuální život zdravotně postižených, Na podporu reformy sociálních služeb (místní odborník Olomouc – česko-britský projekt), Optimalizace vzdělávání v supervizi (projekt Remedia Praha). Byla členkou pracovní skupiny Krizová intervence v česko-holandském projektu MATRA III (reforma psychiatrie).

Absolvovala výcvik ve skupinové terapii SUR, psychoanalytický výcvik (dokončena část zážitková), výcvik v kognitivně-behaviorální terapii (KB centrum Praha), výcvik v rozvojové supervizi v soc. práci (EDSAL Institute London), CISM I + II (lektor Tom Appel-Schumacher).

Pracuje jako odborná asistentka na katedře teologické etiky ETF UK, jako lektorka ve studijním programu Sociální a humanitární práce VOŠ Caritas v Olomouci, jako supervizorka AMRP a ČAPLD,jako odborná garantka kurzů telefonické krizové intervence a krizové intervence tváří v tvář o. s. Rafae, lektorka kurzů Remedia Praha, odborná garantka a lektorka kurzů při přípravě na katastrofy (HZS MV, ADRA), jako vedoucí pracovní skupiny pro vytváření standardů psychosociální krizové pomoci (při GŘ Hasičského záchranného sboru).

PhDr. Martin Hajný, PhD.

lektor výcviku Týmová supervize

Vystudoval obor speciální pedagogika na Pedagogické fakultě University Karlovy a obor klinická psychologie na Filozofické fakultě University Karlovy v Praze.

Pracoval jako vedoucí Střediska pro mládež v krizi MOST, jako psychoterapeut v RIAPSU na oddělení pro mládež a rodinu, dále pak v soukromé praxi.

Absolvoval výcvik v neverbálních psychoterapeutických technikách (J.Vodňanská, Y.Lucká), psychoterapeutický výcvik SUR (Růžička), výcvik v rodinné psychoterapii SKT Liberec (Chvála, Trapková), výcvik v integrativní supervizi (Iron Mill Institute, J.Hewson), individuální psychoanalytickou psychoterapii (ČSPP).

Pracuje ve výcvikových kurzech v psychoterapii poradenství (IPPIPAP, IPPP, MPK, IPVZ), jako lektor v REMEDIU, jako výcvikový terapeut psychoterapeutického výcviku INTEGRA IV., pracuje jako supervizor .

Pracuje jako psychoterapeut v soukromé poradenské praxi.

Mgr. Eva Vernerová

lektorka výcviku Týmová supervize

Přihláška do kurzu

Adresář supervizorů

Adresář krizových služeb


(c) 2006, REMEDIUM