REMEDIUMREMEDIUM

Lektorský tým vzdělávacích programů v oblasti odborné

Havránková Olga, PhDr.

Kobrle Lubomír, PhDr.

Kubů Helena, Bc.

Herbst Jana, Mgr.

Lorenc Jan, MUDr.

Lucká Yvonna, PhDr.

Pačesová Veronika, DiS.

Peňásová Ilona Mgr.

Pinkasová Veronika, PhDr.

Salačová Lucie Mgr.

Schreilová Kristýna, Mgr.

Skuhrová Petra, Mgr.

Tichá Martina, Mgr.

Třešňáková Petra

Vančura Michael, Mgr.

Vodáčková Daniela, PhDr.

Přihláška do kurzu

Adresář supervizorů

Adresář krizových služeb


(c) 2006, REMEDIUM