REMEDIUMREMEDIUM

Katalog neziskových organizací

Pokud máte zájem do katalogu přidat novou organizaci, která působí na území Prahy 3, vyplňte prosím formulář. Pokud máte zájem aktualizovat již zadané údaje, vyplňte prosím ve formuláři jen jméno organizace a údaje, které se změnily.

Vyhledávání:

typ registrace:
cílová skupina:
oblast působení:
jméno organizace:

147. PS Galaxie

Typ registrace: občanské sdružení

Rok založení: 1988

Email: galaxie@147.cz

Web: http://www.147.cz

Telefon: 728374201

Adresa:

Ježkova 11

Praha 3

130 00

Vedení organizace: Lukáš Michlovský

Kontaktní osoba: Lukáš Michlovský

Cílová skupina: děti a mládež, dobrovolníci, neziskové organizace

Oblast působení: volnočasé aktivity, sport, vzdělávání

Poslání a cíle: Rozvíjet v dětech osobnost, jejich tvůrčí schopnosti a vytvořit přirozenou partu nových kamarádů ve svých vrstevnících. Naučit se spousty praktických věcí (uzle, práce s nářadím, druhy ohnišť, šifry...) do svého života.


Agentura Koniklec

Typ registrace: občanské sdružení

Rok založení: 1992

Email: info@koniklec.cz

Web: http://agentura.koniklec.cz

Telefon: 222710253

Adresa:

Chelčického 1130/12, P. O. BOX 24,

Praha 3

130 00

Vedení organizace: Miroslav Lupač, ředitel

Cílová skupina: děti a mládež, veřejnost

Oblast působení: životní prostředí, vzdělávání

Poslání a cíle: Uskutečňovat projektyv oblasti ochrany životního prostředí, zabývat se udržitelným rozvojem na místní a regionální úrovni, informovat veřejnost a provádět veřejnou osvětu v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany přírody a krajiny a životního prostředí a zabývat se environmentální výchovou dětí a mládeže.


Alfa Human Service/Aha servis

Typ registrace: občanské sdružení

Rok založení: 2000

Email: vzdelavani@alfabet.cz

Web: http://Www.alfabet.cz

Telefon: 242441486

Adresa:

Biskupcova 84

Praha 3

130 00

Vedení organizace: Mgr. Martina Chmelová, ředitelka

Kontaktní osoba: Dana Mošnerová, Pavlína Houdková

Cílová skupina: lidé se zdravotními problémy, rodiny

Oblast působení: vzdělávání, sociální služby

Poslání a cíle: Cíle organizace jsou naplňovány shromažováním potřebných informaci o životě se zdravotně postiženým dítětem na specializovaném portále www.alfabet.cz., dále vzdělávacími aktivitami pro pečující osoby a pracovníky sociálních služeb, pořádáním seminářů, konferencí a pobytových akcí pro rodiny s dětmi se ZP.


Aliance českých organizací a žen s rakovinou prsu/ACBCA

Typ registrace: obecně prospěšná společnost

Rok založení: 2002

Email: aliance@breastcancer.cz

Web: http://www.breastcancer.cz

Telefon: 222733733

Adresa:

Vinohradská 176

Praha 3

130 00

Vedení organizace: Mgr. Iva Rašková, ředitelka

Cílová skupina: lidé se zdravotními problémy

Informační, metodický, edukační a organizační servis pro ženy, pacientky a pacientské organizace se zaměřením na prevenci a boj proti rakovině prsu.

Oblast působení: zdraví

Činnost v Praze 3: spolupráce s MČ Praha 3 a ostatními NNO


Armáda spásy/AS

Typ registrace: občanské sdružení

Rok založení: 1990

Email: kc_lidicka@czh.salvationarmy.org

Web: http://www.armadaspasy.cz

Telefon: 271773529

Adresa:

Biskupcova 36

Praha 3

130 00

Vedení organizace: mjr. Theodor Wolterink, statutární zástupce

Kontaktní osoba: Daniela Klementová, vedoucí KC

Cílová skupina: lidé v hmotné či sociální nouzi, etnické menšiny

Cílem je vytvářet platformu pro navazování vztahů mezi lidmi žijícími v okolí z různých společenských, etnických a věkových skupin. K tomuto účelu je vytvářena nabídka programů a služeb v denním centru.

Oblast působení: sociální služby

Činnost v Praze 3: komunitní centrum KC


Arnika-Praha/Arnika

Typ registrace: občanské sdružení

Rok založení: 2001

Email: arnika@arnika.org

Web: http://www.arnika.org

Telefon: 222781471

Fax: 222782808

Adresa:

Chlumova 17

Praha 3

130 00

Vedení organizace: Lenka Petrlíková/Mašková

Kontaktní osoba: Eva Vejvodová

Oblast působení: životní prostředí

Poslání a cíle: Ochrana životního prostředí je realizována v programech: Toxické látky a odpady, Ochrana přírody, Centrum pro podporu občanů.

Činnost v Praze 3: knihovna a videotéka s ekologickou tématikou, pravidelné promítání tématickýh filmů


Art Language

Typ registrace: občanské sdružení

Rok založení: 2002

Email: info@artlanguage.org

Web: http://www.artlanguage.org

Telefon: 774859777

Adresa:

Tylova 2

Olomouc

772 00

Vedení organizace: Dušan Dvořák

Cílová skupina: nezaměstnaní, občané Prahy 3

Sociální ekologie

Oblast působení: vzdělávání, sociální služby

Činnost v Praze 3: provozování bezbariérové školy nových technologií a grafické výuky - Ateliér ALF (Bořivojova 90, Praha 3)


Asociace občanských poraden

Typ registrace: občanské sdružení

Rok založení: 1997

Email: aop@adam.cz

Web: http://www.obcanske-poradny.cz

Telefon: 2,22781E+14

Adresa:

Tachovské nám. 3

Praha 3

130 00

Vedení organizace: Mgr. Hynek Kalvoda, ředitel

Cílová skupina: neziskové organizace

Posláním Asociace občanských poraden je podporovat rozvoj občanského poradenství v České republice.

Oblast působení: lidská práva, sociální služby

Poslání a cíle: "- sdružování organizací provozujících občanské poradny a občanů podporujících občanské poradenství

Činnost v Praze 3: - garancí kvality služeb členských občanských poraden formou vytváření systému kvality a kontrolou jeho naplňování


Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí - Klub Praha 3/ARPZPD P3

Typ registrace: občanské sdružení

Rok založení: 2001

Email: chmelovam@seznam.cz

Web: http://www.alfabet.cz

Telefon: 242441486

Adresa:

K Lučinám 11/2464

Praha 3

130 00

Vedení organizace: Mgr. Martina Chmelová, předsedkyně

Kontaktní osoba: Lucie Štěpánková, hospodářka

Cílová skupina: lidé se zdravotními problémy, rodiny

Zajišovat pomoc a podporu rodičům, kteří se starají o děti a mládež se zdravotním postižením ve věkovém rozpětí 0 - 26 let.

Oblast působení: sociální služby, volnočasové aktivity

Poslání a cíle: letní dětské tábory, psychorehabilitační kursy pro celé rodiny s postiženými dětmi, rehabilitační plavání, sociálně-právní poradenství. Poradenství je zajišováno ve spolupráci s organizací Alfa Human Service prostřednictvím portálu www.alfabet.cz.

Činnost v Praze 3: Letní dětské tábory, psychorehabilitační kursy pro celé rodiny s postiženými dětmi, rehabilitační plavání, sociálně-právní poradenství. Poradenství je zajišováno ve spolupráci s organizací Alfa Human Service prostřednictvím portálu www.alfabet.cz


Buči / práce/

Typ registrace: občanské sdružení

Rok založení: 2010

Email: os.buci@seznam.cz

Telefon: 608520073

Adresa:

Koněvova 86

Praha 3 - Žižkov

130 00

Vedení organizace: Bc. Štěpán Kavur

Kontaktní osoba: Bc. Štěpán Kavur

Cílová skupina: lidé se sociokulturním znevýhodněním, nezaměstnaní, etnické menšiny

Oblast působení: vzdělávání, sociální služby, poradenství

Poslání a cíle: Pomáhat a vzdělávát sociálně slabé spoluobčany Prahy k návratu do práce.


 

1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 x 8 x 9

 

(c) 2006, REMEDIUM