REMEDIUMREMEDIUM

Remedium v komunitě

V letech 1999-2001 se REMEDIUM Praha zúčastnilo asistenčního projektu CPSI (Community Partnership Support Initiative), který nás inspiroval a zároveň zajistil dostatek znalostí a zkušeností pro založení Informačního centra pro NNO.

Po zmapování situace neziskového sektoru v Praze 3 jsme v roce 2001 vydali první Katalog NNO a zástupci organizací se začali 4 – 5x ročně scházet k výměně informací, zkušeností a názorů na aktuální témata (např. Dobrovolník v organizaci, Jak získat peníze na projekt,…).

Od roku 2002 začaly vznikat i společné projekty – ples neziskového sektoru, vzdělávací semináře a kulaté stoly se zastupiteli MČ Praha 3. Vzhledem k tomuto vývoji jsme v roce 2003 program přejmenovali na Centrum pro spolupráci NNO v Praze 3.

Během roku 2008 jsme se zástupci neziskových organizací společně pracovali na tom, jak využít synergického efektu při práci na společných tématech, jak tedy udělat více a přitom uše3t síly. Dne 15. 10. 2008 byl v rámci Še3silu schválen dokument spolupráce občanského sektoru v Praze 3. Materiál ustavil struktury a procesy, které mají podporovat stabilní a efektivní spolupráci občanského sektoru v Praze 3 a zajišťovat její legitimitu. Vznikla tak platforma žižkovu-prospěšných organizací Še3sil.

Še3sil na facebooku

K 31. 12. 2013 REMEDIUM Praha ukončilo program Centrum pro spolupráci NNO v Praze 3.Še3sil je v plné síle, samostatný a aktivní.

REMEDIUM Praha je samozřejmě stále součástí komunity Prahy 3 - jako vzdělavatel pro pomáhající profese bude i nadále nabízet vzdělávací programy neziskovkám a spolupracovat na šet3silích aktivitách.

Podívejte se, jak šel čas s CNNO…

(c) 2006, REMEDIUM