REMEDIUMREMEDIUM

Občanská poradna

Nalézáme společně řešení

Občanská poradna REMEDIUM
Člen Asociace občanských poraden

Podporujeme

informovanost občanů v oblasti bydlení, sociální problematiky, rodinných a mezilidských vztahů, pracovněprávních vztahů, zaměstnanosti, majetkoprávních vztahů, ochrany spotřebitele, správního řízení a jednání na úřadech

Nabízíme

bezplatnou, nezávislou, důvěrnou a nestrannou pomoc, praktické, věcné a správné informace o vašich právech a povinnostech, kontakty na organizace zaměřené na odbornou pomoc

Provozní doba pracoviště Praha 3

Křišťanova 15, Praha 3

Pondělí8.30 - 11.30 pro neobjednané klienty / 12.30 - 15.30 pro telefonické dotazy
Úterý8.30 – 11.30 pro telefonické dotazy / 12.30 - 15.30 pro předem objednané klienty
Středa8.30 – 11.30 pro předem objednané klienty
Čtvrtek8.30 - 11.30 pro telefonické dotazy / 12.30 - 15.30 pro předem objednané klienty

Provozní doba pracoviště Kontaktní místo Praha 14

Bratří Venclíků 1072/6, Praha 9

Středa12.30 – 16.30 pro neobjednané klienty

Najdete nás v budově Úřadu městské části Praha 14 (dolní vchod) ve druhém patře, kancelář č. 216.


Provozní doba pracoviště Kontaktní místo Beroun

V Pražské bráně 74, Beroun

Středa9.00 - 12.00 pro neobjednané klienty / 13.00 - 16.00 pro předem objednané klienty

Najdete nás v budově Komerčního centra ve druhém patře.


Objednat se a získat informace o provozu můžete každé pondělí až čtvrtek v provozní době poradny na telefonním čísle 735 613 901 (pokud se nedovoláte, zavoláme vám v nejbližší možné době zpět) nebo prostřednictvím e-mailu: obcanskaporadna@remedium.cz.

Osobní konzultace trvá maximálně 45 minut v závislosti na provozní době poradny.

Telefonické konzultace probíhají pro všechna pracoviště ve stejnou dobu: každé pondělí v čase 12.30 - 15.30 a každé úterý a čtvrtek v čase 8.30 - 11.30 na telefonním čísle 272 743 666 a 735 613 901. Maximální doba telefonické konzultace je 30 minut.

Elektronické dotazy zodpovídáme prostřednictvím internetového formuláře: Dotaz na občanskou poradnu

Dotazy zaslané elektronickou formou zodpovídáme ve lhůtě 14 dnů od doručení (v období letních prázdnin ve lhůtě 21 dnů), potřebujete-li radu co nejrychleji, doporučujeme využít telefonické nebo osobní konzultace. V případě, že nebude možné námi deklarovanou lhůtu z provozních důvodů dodržet, budeme Vás o této skutečnosti včas informovat.

Zasláním dotazu elektronickou formou odesílatel prohlašuje, že je mu známa povaha poskytované služby odborného poradenství, souhlasí s jejím poskytnutím a považuje se za osobu oprávněnou k čerpání sociálních služeb.

Krátkodobé výluky v provozu naleznete zde.

Principy občanského poradenství

 • bezplatnost
  služby a poradenství jsou poskytovány bezplatně
 • diskrétnost
  nic co se v poradně zjistí od klienta, včetně toho, že poradnu navštívil, nebude bez výslovného souhlasu klienta předáno nikomu dalšímu mimo občanskou poradnu
  klient může vystupovat anonymně, pracovníci poradny jsou vázány mlčenlivostí
 • nestrannost
  služby občanské poradny jsou poskytovány všem lidem bez rozdílu rasy, pohlaví, zdravotního postižení, sexuální orientace, politické příslušnosti, světonázorové orientace a sociálního statusu
  pomoc a rady jsou poskytovány bez předpojatosti a zaujatosti a bez ovlivnění vlastními názory, politickým a náboženským přesvědčením poradce
 • nezávislost
  služby jsou poskytovány nezávisle na státních nebo jiných organizacích, které činnost poradny finančně podporují

Občanská poradna REMEDIUM se při poskytování svých služeb řídí závaznými dokumenty AOP.


Zapojení v projektech realizovaných Asociací občanských poraden (do roku 2018)

Dluhové poradenství

Spotřebitelské poradenství

Občanské poradenství


Další aktuálně realizované projekty

Projekt „Vzdělávání studentů sociální práce v oblasti ochrany spotřebitele a zvyšování finanční gramotnosti obyvatel prostřednictvím internetové aplikace Dluhový labyrint“ realizujeme s podporou Ministerstva průmyslu a obchodu.

Cílem tohoto projektu je posílení informovanosti občanů v oblasti spotřebitelské a finanční gramotnosti prostřednictvím vzdělávání studentů oboru sociální práce a vytvořením a provozováním interaktivní internetové aplikace Dluhový labyrint.Od roku 2019 realizujeme v rámci tohoto projektu také semináře finanční gramotnosti pro žáky základních a středních škol na území hl. města Prahy a Středočeského kraje.

Kurzy v oblasti ochrany spotřebitele pro studenty sociální práce budou v rámci tohoto projektu realizovány ve spolupráci s Katedrou sociální práce FF UK, Katedrou sociální politiky a sociální práce FSS MU a VOŠ sociálně právní Jahodovka v Praze.

Projekt „Posílení informovanosti občanů v oblasti práv a povinností souvisejících s problematikou bydlení podle Nového občanského zákoníku“ je realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Cílem tohoto projektu je posílení kompetencí občanů a informovanost v oblasti práv a povinností občanů při řešení obtížných situací souvisejících s bydlením v souvislosti s občanským zákoníkem a jeho promítnutím v praxi; práva a povinnosti nájemníků a pronajímatelů i dluhová problematika náhrad nájemného a služeb za bydlení.

Cíl projektu bude naplněn formou:

 • poskytování bezplatného poradenství
 • tvorby a distribuce tematických materiálů
 • přípravy a realizace bezplatných vzdělávacích seminářů
 • vzdělávání sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách a podpora jejich profesního a osobnostního růstu

Výstupem projektu je:

 • poskytování individuálního bezplatného bytového poradenství občanům
 • poskytování dluhového poradenství občanům v souvislosti s hrozbou ztráty bydlení
 • tvorba, aktualizace a distribuce tematických materiálů o bydlení
 • realizace 4 bezplatných seminářů pro veřejnost a pracovníky NNO a pracovníky úřadů na bytová témata

Ukončené projekty

"Posilování kompetencí pracovníků s dětmi a mládeží v oblasti dluhové prevence" je název projektu, který reaguje na výrazný nárůst problematiky zadlužování obyvatel v ČR. Pozornost věnovaná mladým lidem vyplývá z potřeby včasné prevence předlužování právě v této cílové skupině. Hlavním cílem projektu bylo posílit kompetence pracovníků, kteří s dětmi a mládeží soustavně pracují. V rámci projektu byly realizovány v průběhu let 2013 i 2014 čtyři dvoudenní kurzy. Projekt Posilování kompetencí pracovníků s dětmi a mládeží v oblasti dluhové prevence byl finančně podpořen Nadačním fondem Albert v rámci grantového programu Nadační fond Albert dětem.

„Rozpoznáš včas dluhovou past?“ je název projektu, který reaguje na výrazný nárůst problematiky zadlužování obyvatel v ČR. Pozornost věnovaná mladým lidem vyrůstajícím v dětských domovech a mládeži navštěvující nízkoprahové kluby, vyplývá z potřeby včasné prevence předlužování právě u těchto cílových skupin. Hlavním cílem projektu je přispět vzděláváním k posílení finanční, spotřebitelské a pracovně-právní gramotnosti mladých lidí, kteří budou v blízké budoucnosti vstupovat samostatně na spotřebitelský trh a samostatně plánovat své finance.V rámci projektu, realizovaného v první polovině roku 2012, bylo realizováno celkem 8 seminářů.

Projekt „Posilování kompetencí pracovníků dětských domovů v oblastech krizové intervence a finanční gramotnosti“ se zaměřuje na zvyšování odborných kompetencí pracovníků dětských domovů v oblasti krizové intervence a finanční gramotnosti prostřednictvím vzdělávacího programu Úvod do krizové intervence a Základy finanční gramotnosti pro pracovníky dětských domovů.

Celkem bylo během 4 jednodenních seminářů vzděláno více než 60 pracovníků dětských domovů.

Oba projekty byly finančně podpořeny Nadačním fondem Albert.

Projekt „Posílení informovanosti seniorů v oblasti práv a povinností souvisejících s problematikou bydlení“ realizujeme s podporou Ministerstva pro místní rozvoj. Cílem tohoto projektu je posílit kompetence občanů v seniorském věku pro předcházení a řešení obtížných životních situací souvisejících s bydlením a to prostřednictvím poskytování individuálního poradenství, tvorby a distribuce tématických materiálů a příprava a realizace vzdělávacích seminářů.


Projekt „Posílení informovanosti občanů v oblasti práv a povinností souvisejících s problematikou bydlení podle nového občanského zákoníku“ jsme realizovali v roce 2015 s podporou Ministerstva pro místní rozvoj. Cílem tohoto projektu bylo posílit kompetence občanů pro předcházení a řešení obtížných životních situací souvisejících s bydlením a to prostřednictvím poskytování individuálního poradenství, tvorby a distribuce tématických materiálů a příprava a realizace vzdělávacích seminářů.

Projekt „Rozpoznáš včas dluhovou past?“ realizujeme s podporou ČSOB. Smyslem projektu je posílit znalosti dětí i dospívajících v problematice finanční gramotnosti i návazných oblastech prostřednictvím několika krátkých animovaných videí, které budou k dispozici na serveru YouTube a zároveň umístěny na stránkách www.dluhovylabyrint.cz.

Kontakty

Občanská poradna REMEDIUM

Křišťanova 15

130 00, Praha 3

Telefon: 272 743 666, 735 613 901

obcanskaporadna@remedium.cz

www.remedium.cz

www.obcanskeporadny.cz

www.dluhovylabyrint.cz


Dluhový labyrint

Informace o dluzích nejen pro dlužníky


Věra Neckářová
vedoucí občanské poradny a poradkyně

Lucie Alterová
poradkyně

Lenka Pavlíková
poradkyně

(c) 2006, REMEDIUM