REMEDIUMREMEDIUM

PBSP

Pesso Boyden psychomotorická terapie (PBSP je zkratka z anglického Pesso Boyden System Psychomotor) je původní psychoterapeutická metoda vytvořená a dále rozvíjená manželi Albertem Pesso a Dianou Boyden-Pesso ve Spojených státech v druhé polovině dvacátého století. Dle samotných autorů přináší více radosti, uspokojení, smyslu a propojení se životem. Jak si můžete přečíst na stránkách www.pbsp.cz a www.pbsp.com, metoda je živá a stále se vyvíjí, což do procesu přináší nové prvky.

Do České republiky se PBSP dostala v devadesátých letech díky úsilí Yvonny Lucké a Michaela Vančury. První výcvik v PBSP realizovala Nadace psychosociální pomoci REMEDIUM v letech 1998–2003, druhý její pokračovatel občanské sdružení REMEDIUM Praha v letech 2004–2007, třetí výcvik byl organizovaný pod záštitou občanského sdružení Diabasis 2007–2011. Čtvrtý běh výcviku PBSP (PBSP CZ, z.s.)proběhl ve spolupráci s REMEDIUM Praha o.p.s. (2012–2016). V pořadí pátý běh výcviku v PBSP v České republice pořádá Česká asociace PBSP (PBSP CZ, z.s.) v období od roku 2018 do roku 2022.

Přihláška do kurzu

Adresář supervizorů

Adresář krizových služeb


(c) 2006, REMEDIUM