REMEDIUMREMEDIUM

Aktualizace údajů o supervizorovi

Pomocí následující formuláře můžete snadno vložit údaje o nové supervizorce či supervizorovi, případně upravit údaje o stávající supervizorce či supervizorovi. Na závěr odešlete údaje tlačítkem "odeslat" k aktualizaci.

Základní údaje
(adresa, telefony, e-mail)
(stvrzený osvědčením o nabytí supervizní kompetence, nikoliv pouze potvrzením o absolvovaných hodinách)
Certifikáty a akreditace AMRP
ČAPLD
ČAS
ČIS
ČPS (psychoanalytická)
ČPS (psychoterapeutická)
ČSPAP
EAS
EATA
EBTA
FHS
IGA
I-KOS
ISZ
SPIN
SOFT
SUR
VIAP
ISK HERMÉS


Sociální služby
Školství
Zdravotnictví
Psychoterapie
Ostatní

Individuální případová spvz
Individuální supervize řízení
Skupinová případová spvz
Týmová případová spvz
Týmová supervize
Týmová supervize řízení

(pokud chcete a můžete uvést odkaz na supervidovaný subjekt, který na vaši práci poskytne referenci – doporučujeme z etických důvodů uvádět pouze ty subjekty, kde již supervizi neprovádíte a máte souhlas tohoto subjektu k poskytnutí reference)


Přihláška do kurzu

Adresář supervizorů

Adresář krizových služeb


(c) 2006, REMEDIUM