REMEDIUMREMEDIUM

Přihláška do kurzu

Ve vlastním zájmu věnujte vyplnění náležitou pozornost. Povinné položky jsou označeny hvězdičkou.

Pozorně si přečtěte závazné podmínky účasti v kurzu na konci formuláře!

Výběr kurzu
Základní informace o účastníkoviKontakty


K úhradě kurzovného obdržíte naši fakturu. Uveďte svou fakturační adresu včetně IČ, pokud jste zaregistrováni jako OSVČ nebo fakturační adresu a IČO organizace, která kurzovné bude hradit. Pokud jste soukromá osoba, IČ samozřejmě neuvádíte.

Fakturační údaje
Sdělení pro organizátory kurzu:

O nabídce vzdělávacích programů jsem se dozvěděl/a:*


Kurzy nebo výcviky REMEDIA, které jsem v minulosti absolvoval/a:*Závazné podmínky

Závazné podmínky účasti na kurzu
 Seznámil/a jsem se se závaznými podmínkami účasti na kurzu a beru je na vědomí*

 Souhlasim se zasláním nabídek dalšího vzdělávání, odborných akcí či jiných marketingových aktivit pořádaných organizací REMEDIUM Praha. Souhlas se zpracováním osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů (PDF)

Přihláška do kurzu

Adresář supervizorů

Adresář krizových služeb


(c) 2006, REMEDIUM