REMEDIUMREMEDIUM

Historie Programů pro seniory

Občanské sdružení REMEDIUM Praha pořádá programy pro seniory od roku 1998. Zpočátku byly součástí projektu „Komunitní přístup ve zdravotně - sociálních službách“. Postupem času se nabídka aktivit pro seniory rozšiřovala a dnes REMEDIUM Praha nabízí širokou škálu vzdělávacích a pohybových kurzů, společenských akcí, přednášek, poznávacích výletů a rekondičních pobytů.

V roce 1999 proběhly první kurzy cvičení paměti, ve kterých se senioři hravou formou seznamovali s tím, jak paměť funguje, co jí ovlivňuje, učili se techniky na zapamatování a vybavení si informací. V roce 2000 byly zahájeny besedy o různých stránkách seniorského života „Začít není nikdy pozdě“ pod vedením prof. Jarmily Radechovské. V tomto roce byl také spuštěn kurz „Hudbou a pohybem k lepšímu zdraví“, který je v nabídce dodnes.

V roce 2001 jsme otevřeli celodenní vzdělávací a akviziční program „Škola seniorů Prahy 3“, „Kurz práce na PC“ a „Taneční kurzy pro seniory“. První seniorský bál „Srdce v tanci“ se uskutečnil v roce 2002 a novou nabídkou byl také týdenní rekondiční pobyt v přírodě.

V roce 2003 jsme začali uvažovat o zřízení denního centra pro seniory a za dva roky byl otevřen Klub REMEDIUM v Táboritské ulici, do kterého se přesunula většina aktivit realizovaných prostřednictvím Programů pro seniory občanského sdružení REMEDIUMa jejich nabídka se výrazně rozšířila. Tento prostor se stal stěžejním centrem setkávání seniorů, dává zázemí většině aktivit, včetně moderně vybavené Internetové kavárny pro seniory. Protože zájem seniorů o pohybové programy již po nějaké době začal převyšovat fyzické možnosti učebny Klubu REMEDIUM, bylo poblíž něj v srpnu 2007 otevřeno nové cvičební a relaxační centrum, které nese název „K2.“ Takto jsme získali příjemný prostor pro realizaci většiny pohybových programů a speciální místnost pro masáže.

Programům pro seniory se v druhé polovině roku 2007 povedlo registrovat mezi poskytovatele služeb v souladu se zákonem č. 108 o sociálních službách. Od podzimu 2007 jsme tak mohli rozšířit naši nabídku o bezplatné preventivní služby pro seniory.

Nabídka Programů pro seniory je široká a stále se vyvíjí. Realizujeme jazykové, pohybové a počítačové kurzy, několikrát za rok odjíždíme na výlet nebo pobyt. Pravidelně se vracíme do Krkonoš a k chorvatským plážím. Nabídka společenských akcí sestává z tanečních prodloužených, tradičních Senior ských bálů, divadelních představení kmenového seniorského spolku Proměna a příležitostných setkání. Divadelní spolek Proměna má v repertoáru svou autorskou hru „Vražda v penziónu pro starší dámy,“ kterou od své premiéry v květnu 2006 stále úspěšně uvádí. V roce 2007 se v květnu dobře vyjímal měsíc péče o tělo, zatímco v listopadu byl vhodný čas naopak pečovat o duši.


(c) 2006, REMEDIUM