REMEDIUMREMEDIUM

Vysvětlivky ke zkratkám

Zpět na seznam supervizorů
zkratka vysvětlivka odkaz
AMRP Asociace manželských a rodinných poradců www.amrp.cz
ČAPLD Česká asociace pracovníků linek důvěry www.capld.cz
ČAS Česká asociace streetwork www.streetwork.ecn.cz
ČIS Český institut pro supervizi www.supervize.org
ČPS Česká psychoanalytická společnost www.psychoanalyza.cz
ČPS Česká psychoterapeutická společnost www.psychoterapeuti.cz
ČSPAP Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii www.cspap.cz
EAS Evropská asociace pro supervizi www.supervision-eas.org
EATA Evropská asociace transakční analýzy (možno nalézt přes ČATA Česká asociace transakční analýzy) www.ta-cata.cz
EBTA European Bobath Tutors Asociation (možno nalézt také přes ČABT - Českou Asociaci Dětských Bobath Terapeutů) www.bobath-ndt.com,
www.cadbt.cz
FHS UK Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy fhs.cuni.cz/
IGA Institut skupinové analýzy (Institut of Group Analysis) Praha www.igapraha.cz
I-KOS Institut pro koučování a supervizi (možno nalézt přes SPAS Středisko psychoterapeutických ambulantních služeb Praha) www.spas-praha.com
ISZ Institut pro systemickou zkušenost www.isz.cz
SPIN SPIN nestátní a nezisková organizace pro rozvoj metody videotréninku interakcí v České republice www.spin-vti.cz
SOFT Společnost rodinných a systemických terapeutů (Society of Family Therapy) www.soft-os.org
SUR SUR Sdružení pro vzdělávání v psychoterapii www.sur.cz
VIAP Pražská vysoká škola psychosociálních studií PVŠ PS, s.r.o. www.viap.cz
ISK HERMÉS Institut supervize a koučování HERMÉS Praha www.hermesgroup.cz

Zpět na seznam supervizorů

Přihláška do kurzu

Adresář supervizorů

Adresář krizových služeb


(c) 2006, REMEDIUM