REMEDIUMREMEDIUM

Podrobné informace o pobočce - Linka duševní tísně


Linka duševní tísně

adresa:

nezadáno
Most
434 01


email: ldt.most@seznam.cz; ldt.most@mostknadeji.cz 

web: http://www.mostknadeji.eu/ 

telefon: 476 701 444

telefon 2: nezadáno

mobil: nezadáno

skype: ldt.most

icq: nezadáno

zřizovatel:

Most k naději
P. Jilemnického 1929
Most
434 01


kontakt: nezadáno 

kraj: Ústecký 

cílová skupina: děti a mládež, senioři, dospělí 


specifická skupina:
Gay a lesbická problematika otevřeno ve dnech:

nonstop


podrobnosti o otevírací době:
nezadáno


registrovaná sociální služba:
ano 


typ služby:
linka důvěry nebo krizová linka, internetové poradenství 


jiné poskytované služby:
nezadáno


popis služby:
Poskytování telefonické krizové intervence a e-mailového poradenství.


poznámka:
nezadáno

Přihláška do kurzu

Adresář supervizorů

Adresář krizových služeb


(c) 2006, REMEDIUM