REMEDIUMREMEDIUM

Podrobné informace o pobočce - Krizový tým - Fokus Praha, o.s.


Krizový tým - Fokus Praha, o.s.

adresa:

Libušina 48/5
Praha
128 00


email: krize@fokus-praha.cz 

web: www.fokus-praha.cz 

telefon: nezadáno

telefon 2: nezadáno

mobil: 777 800 983

skype: nezadáno

icq: nezadáno

zřizovatel:

Fokus Praha, o.s.
Dolákova 24
Praha 8
181 00


kontakt: Mgr. Martina Kárová 

kraj: Hlavní město Praha 

cílová skupina: senioři, dospělí 


specifická skupina:
Lidé s duševním onemocněním a jejich blízcí. otevřeno ve dnech:

poútstčt    


podrobnosti o otevírací době:
Všední dny - pondělí až pátek: 10.00 - 20.00 hod.


registrovaná sociální služba:
ano 


typ služby:
krizové centrum, linka důvěry nebo krizová linka, mobilní krizová služba 


jiné poskytované služby:
nezadáno


popis služby:
Prostřednictvím telefonických, osobních a emailových konzultací, příp. výjezdů za klienty do domácího prostředí nabízíme:
- pomoc v orientaci ve složité osobní situaci a v jejím řešení.
- pomoc v předcházení a zvládání krizových situací spojených se zhoršením zdravotního stavu - pomocí poradenství, bezpečnostních dohod a osobní podpory
- pomoc při zprostředkování jiných služeb Fokusu Praha nebo služeb dalších organizací.
- sociální poradenství v oblasti dávek, bydlení, práce.

Služba podporuje řešení krizových situací lidí s duševní nemocí. Umožňuje včasnou intenzivní individuální zabezpečující podporu klienta v krizi. Cílem je nalézt řešení, které klientům umožní předejít nutnosti hospitalizace, případně hospitalizaci zprostředkovat co nejvíc šetrným způsobem.Průběh služby :

Služba je poskytována ve všední dny v čase 10-20h na kontaktním místě krizové pomoci: Libušina 5, Praha 2, a na telefonu 777 800 983. Služba je realizována sociálním pracovníkem a pohotovostním psychiatrem na telefonu. Služba je pevným kontaktním místem pro lidi v krizové situaci.Indikace pro poskytnutí služby je krizová situace klienta. Krizovou situací je míněno:

1. situace osobu ohrožující objektivními vnějšími podmínkami (ztráta bydlení, finanční tíseň, ztráta blízké osoby apod.) i bez známek zhoršení psychického stavu.

2. situace osoby se zhoršeným či akutním psychickým stavem, kdy není nutně znám spouštěcí důvod.

Klíčové indikátory krizové situace jsou ohrožení sebe a okolí, naléhavost a neodkladnost řešení.


poznámka:
nezadáno

Přihláška do kurzu

Adresář supervizorů

Adresář krizových služeb


(c) 2006, REMEDIUM