REMEDIUMREMEDIUM

Podrobné informace o pobočce - Rodinná a manželská poradna


Rodinná a manželská poradna

adresa:

Pekařská 4
Opava
745 01


email: opava@cepp.cz 

web: www.cepp.cz 

telefon: 553 612 501

telefon 2: nezadáno

mobil: nezadáno

skype: nezadáno

icq: nezadáno

zřizovatel:

Moravskoslezský kraj
28. října 117
Ostrava
702 18


kontakt: Mgr. Jan Híreš 

kraj: Moravskoslezský 

cílová skupina: děti a mládež, senioři, dospělí 


specifická skupina:
Klientem se může stát každý jedinec, partneři či manželé i celé rodiny vnímající svou životní situaci jako nepříznivou a kterou nejsou schopni vyřešit samostatně bez vnější podpory či péče. Věkově nejsou služby zařízení omezeny.  otevřeno ve dnech:

poútstčt    


podrobnosti o otevírací době:
Po 8.00-16.00; Út 8.00-18.00; St 8.00-16.00; Čt 8.00-16.00; Pá 8.00-14.00


registrovaná sociální služba:
ano 


typ služby:
poradna 


jiné poskytované služby:
Odborné sociální poradenství; Rodinné, manželské, partnerské, individuální poradenství; Rodinná terapie (úprava vztahů v rodině, včetně dětí); Rozvodové a porozvodové poradenství, dítě a rozvod; Mediace v rodinných sporech; Odborná činnost v náhradní rodinné péči; Sociálně právní ochrana dětí v rozsahu pověření; Provozování zařízení pro výkon pěstounské péče;


popis služby:
Jednání se účastní odborný pracovník a klient, popřípadě klienti. Pokud si klient žádá přítomnost jiné osoby, je mu to umožněno. Není možné přizvat jinou osobu k jednání bez jeho souhlasu. Jednání s klientem probíhá v prostorách poradny. Jelikož se jedná o službu ambulantní, nelze jednat na jiném místě. Poradna zaručuje klidnou a vstřícnou atmosféru s chráněným prostorem konzultace se snahou, aby jednání nebylo rušeno jinými osobami či jinými rušivými vlivy. Konzultace probíhá zpravidla v předem dohodnutou dobu. Klientu je nabídnuto místo k sezení v pracovně odborného pracovníka. Pro navození vstřícné atmosféry pro vedení rozhovoru není mezi klientem a pracovníkem komunikační překážka. Pracovník a klient jsou rovnocennými partnery. Délka jednání je adekvátně přizpůsobena potřebám klienta, ale i možnostem služby. Konzultace zpravidla trvá jednu hodinu.


poznámka:
nezadáno

Přihláška do kurzu

Adresář supervizorů

Adresář krizových služeb


(c) 2006, REMEDIUM