REMEDIUMREMEDIUM

Podrobné informace o pobočce - K-Centrum Tachov


K-Centrum Tachov

adresa:

Rokycanova 131
Tachov
347 01


email: vs.kc.tachov@kotec.cz 

web: www.kotec.cz 

telefon: 373 034 023

telefon 2: nezadáno

mobil: 608 656 539

skype: kc-tc-dk

icq: nezadáno

zřizovatel:

Kotec o.s.
Nádražní Náměstí 299
Mariánské Lázně
353 01


kontakt: Josef Hakl 

kraj: Plzeňský 

cílová skupina: dospělí 


specifická skupina:
Osoby ohrožené a závislé na návykových látkách. Osoby bez přístřeší. otevřeno ve dnech:

poútstčt    


podrobnosti o otevírací době:
9-17 hod.


registrovaná sociální služba:
ano 


typ služby:
kontaktní centrum, nízkoprahové zařízení 


jiné poskytované služby:
nezadáno


popis služby:
Služba je určena pro osoby starší 15 let, které v důsledku užívání návykových látek potřebují odborné informace, poradenství a jiné sociální a zdravotnické služby, dále potřebují přijetí a podporu k provedení změn směrem k návratu do společnosti a k životu bez zneužívání návykových látek:

- experimentátoři,
- rekreační a dlouhodobí uživatelé drog,
- abstinující,
- lidé v krizi,
- osoby bez přístřeší

Poradenství
- poradenství pro uživatele návykových látek a jejich blízké
- internetové poradenství v oblasti návykových látek a závislostí
- podpůrná a motivační terapie pro uživatele návykových látek

Poradenství je službou především pro ty, kteří chtějí dosáhnout změny svého životního stylu nebo pro jejich rodiče, přátele, partnery a děti. V rámci poradenství lze uskutečnit opakovaná až 60 minutová setkání s účelem pracovat na momentální situaci a její možné změně. Pokud jste tedy motivováni do změny, nebo chcete do změny motivovat blízkého člověka, využijte této služby. Na okraj připomínáme, že plán péče a postup při řešení situace je vždy řízen podle Vašeho přání J.

Informační servis

V rámci informačního servisu se můžete dozvědět základní info o drogách, jejich účincích, rizicích různých způsobů užívání. Také info o infekčních chorobách (HIV, HBV, HCV), bezpečném sexu. V neposlední řadě pak info o dostupných sociálních a zdravotnických službách v lokalitě.

Sociální práce
- sociálně právní poradenství, asistenční služba, pracovní poradenství
- zprostředkování léčby a následné péče

Sociální práce a asistence slouží k Vaší lepší orientaci v sociálních službách. Poradíme Vám na koho se obrátit v různých situacích, kontakt zprostředkujeme a rádi Vás doprovodíme. Můžeme Vám pomoci získat občanský průkaz, vyřídit sociální dávky, registrovat se na Úřadu práce, vyřídit zdravotní pojištění atd.

Pokud máte zájem o další návaznou odbornou péči, např. psychologickou, psychiatrickou, léčebnou či doléčovací, můžete se na nás se svým přáním obrátit. Nejdříve Vám vysvětlíme systém péče a poté spolu naplánujeme jaké zařízení či odborníka bude ve Vaší situaci nejlepší zvolit. Máme rozsáhlou databázi kontaktů, založenou na osobní znalosti možností jednotlivých zařízení a odborníků. Rádi Vám kontakty předáme nebo Vám péči přímo zprostředkujeme. Nemusíte tak mít obavu, že nemáte třeba dost peněz na telefonování a zařizování, nebo že nevíte jak na to J.

Testování a Základní zdravotnické ošetření
- testování infekčních nemocí (HIV aj.) + předtestové a potestové poradenství + zprostředkování následné péče
- těhotenské testy spojené s poradenstvím
- orientační toxikologické testy z moči ? provádíme pouze na základě dohody s klientem v rámci individuálního poradenství (fakultativně)
- ošetřování typických zdravotních komplikací, zdravotnické poradenství, diagnostika a zprostředkování odborné lékařské péče

Orientační testování virů HIV je určeno uživatelům drog i veřejnosti. Účelem jeho poskytování je snižování rizika přenosu těchto chorob a zároveň dostupná informace o osobní zdravotní situaci. Testování se provádí z kapky krve a test je vyhodnocen během 15 minut. Rádi Vám také testování zprostředkujeme na nejbližší hygienické stanici nebo Vám poradíme kam se obrátit.
Testování provádí vyškolení pracovníci a v K-centru zdravotnický personál.

Kontaktní místnost, potravinový a hygienický servis
- kontaktní a sociální práce, potravinový servis: jídlo (polévka, čaj) + potravinové doplňky (minerály, vitamíny atd.), hygienický servis (sprchování, praní a sušení prádla)

A pokud jste na ulici, a nemáte pořádné zázemí, využijte možnosti neformálního posezení v K-centru s kávou, čajem a polévkou, a také možností se umýt a vyprat si oblečení.

Výměnný program

Výměna injekčních stříkaček a dalšího materiálu (desinfekční polštářky, injekční voda, filtry, kyselina, kondomy atd.), poskytujeme i jiný zdravotní materiál, jako jsou např. masti, desinfekce, náplasti, suché tampóny?, včetně poradenství o snižování rizik

Výměnný program slouží těm, kteří užívají drogy nitrožilně a vždy tedy s určitým rizikem. V rámci výměnného programu si můžete vyměnit použitý injekční materiál za sterilní a dostanete k němu další nezbytné pomůcky pro co nejbezpečnější vpich (dezinfekční polštářky, suché tampony, kyselina, voda, filtry). Také nabízíme kondomy a fakultativně lubrikační gely.

Krizová intervence

Technika krizové intervence je speciální forma práce s člověkem, který se momentálně nachází v krizové životní situaci. Krize je od života neoddělitelná, proto nabízíme možnost využít této služby ve chvíli, kdy je život těžký nebo nesnesitelný, když přijde bezvýchodná situace.

V takové chvíli jsme připraveni pracovat na rychlém zlepšení a poradit jak dál.

Skupinová práce

Skupinová práce je určena uživatelům drog a jejich rodičům, partnerům, přátelům, dětem. Nesmíme také zapomenout na abstinující a vyléčené lidi. Smyslem skupinové práce je sdružovat lidi, kteří mají společné téma, a umožnit jim o tomto tématu hovořit v bezpečné atmosféře za pomoci vyškoleného terapeuta. Skupinová práce vychází z názoru, že podpora lidí se stejným problémem nám může pomoci najít cesty k řešení naší situace.


poznámka:
nezadáno

Přihláška do kurzu

Adresář supervizorů

Adresář krizových služeb


(c) 2006, REMEDIUM