REMEDIUMREMEDIUM

Co od nás můžete očekávat

Vytváříme

  prostor pro

  • osobnostní a profesní rozvoj
  • vzájemné učení
  • uplatnění rozmanitosti

  příležitost

  • ke spolupráci
  • pro sounáležitost
  • připojit se ke sdíleným hodnotám

Očekáváme

 • poctivost a zodpovědnost k sobě samým, k ostatním a k práci
 • ochotu rozvíjet se
 • zájem o druhé

Sdílíme tyto hodnoty

 • rozmanitost
 • vztahy
 • soulad
 • profesní rozvoj

Přihláška do kurzu

Adresář supervizorů

Adresář krizových služeb


(c) 2006, REMEDIUM