REMEDIUMREMEDIUM

Diskusní setkání na téma "SUPERVIZE ŘÍZENÍ VI."Diskusní setkání VI. na téma supervize vedoucích se uskutečnilo 24. listopadu 2021 od 11:00 do 17:00 hodin opět v prostorách REMEDIA Praha na adrese Křišťanova 15, Praha 3.

Zde naleznete zápis ze setkání.

Přihláška do kurzu

Adresář supervizorů

Adresář krizových služeb


(c) 2006, REMEDIUM