REMEDIUMREMEDIUM

Historie vzdělávacích programů

Vzdělávací programy jsou nejstarší aktivitou naší organizace. Již od roku 1994 realizujeme tréninkové programy pro pracovníky linek důvěry, krizových a kontaktních center a jiných poradenských pracovišť, která se zabývají situací lidí v krizi.

26. června 2008 jsme u příležitosti 15 let vzdělávání v naší organizaci a ukončení projektu Odbornost-sebezkušenost-supervize vydali brožuru kompletně mapující historii našich vzdělávacích programů. Můžete si ji stáhnout jako dokument. K dispozici je též vytištěná v sídle naší organizace.

Přihláška do kurzu

Adresář supervizorů

Adresář krizových služeb


(c) 2006, REMEDIUM