REMEDIUMREMEDIUM

Hodinová dotace supervize

Součástí kompletního dokončení výcviku je absolvování supervize v celkovém rozsahu 100 hodin, která zajišťuje integraci získaných vědomostí a dovedností výcviku do profesní praxe.

Supervizi si zajišťuje každý frekventant sám na své vlastní náklady.

Její absolvování se započítává po ukončení druhého ročníku výcviku.

Výběr supervizorů mohou doporučovat lektoři výcviku.

Supervizor musí být evidovaný u některého psychoterapeutického institutu nebo musí mít ukončené vzdělávání v supervizi.

Supervize musí být případová (nelze započítávat supervizi týmu) může být individuální i skupinová tak, aby individuální byla zastoupena minimálně 30%.

Po absolvování výcviku v souladu s požadovanými kritérii a doložení absolvování supervize v daném rozsahu obdrží frekventant certifikát o ukončení kompletního psychoterapeutického výcviku.

Přihláška do kurzu

Adresář supervizorů

Adresář krizových služeb


(c) 2006, REMEDIUM