REMEDIUMREMEDIUM

Komplexní vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v oblasti krizové intervence:

projekt podpořený v rámci OPLZZ ESF pod reg.č. CZ.1.04/3.1.03/A7.00193, určený pracovníkům registrovaných sociálních služeb v ČR mimo území Hlavního města Prahy


Logo OPLZZ


Popis a organizace projektu

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU

Přihláška do kurzu

Adresář supervizorů

Adresář krizových služeb


(c) 2006, REMEDIUM