REMEDIUMREMEDIUM

Aktivizace seniorů v praxi

Akreditace MPSV č. A2021/0202-SP/PC/PP

Termín kurzu:
bude upřesněno

Uzávěrka přihlášek:
bude upřesněno

Komu je kurz určen:
Pracovníkům v sociálních službách a pracovníkům dalších pomáhajících profesích, kteří pracují nebo se chystají pracovat v zařízeních poskytujících sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením a kteří naplní vstupní požadavky kurzu.

Rozsah kurzu:
24 vyučovacích hodin

Cena kurzu:
5.450 Kč (cena platná pro přihlášené od 1.ledna 2020)
Cena akreditovaného kurzu osvobozena od DPH na základě § 57 odst. 1 písm. d) zákona o DPH č. 235/2004 Sb. Cena kurzu nezahrnuje další náklady účastníků vynaložené v souvislosti s kurzem - např. cestovní náklady, náklady na stravování apod.

Obsahem kurzu je:

 • prohloubení základů komunikace – navázání kontaktu s klientem a vedení dialogu, specifika komunikace v pomáhajících profesích a specifika komunikace u klientů se zdravotním postižením
 • práce se skupinou – vytváření skupin a podpora skupinového dění
 • podpůrné aktivizační techniky – osvojení dovedností, výběr vhodných technik
 • aktivizační cvičení zaměřená na správné dýchání, uvolnění, relaxaci, znovunabytí ztracené energie, úlevu od bolesti, zklidnění při stavech napětí, úzkosti a strachu, techniky na zlepšení nálady při emočních rozladách
 • kognitivní rehabilitace – podpora kognitivních funkcí, podpora schopnosti učit se novým dovednostem a udržení již existujících
 • nácvik dovedností, praktická cvičení

Cílem kurzu je:

zvýšení a prohloubení kompetencí pracovníků v sociálních službách a pracovníků v dalších pomáhajících profesích v práci s převážně seniorskou klientelou.

Dílčí cíle:

 • získat a prohloubit dovednosti v oblasti sociálně aktivizačních činností vedoucích k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností klienta
 • naučit se posilovat životní aktivizaci a kompetenci klientů
 • zvládnout konkrétní postupy vedoucí k aktivizaci klienta

Další informace

Maximální počet účastníků: 16

Minimální počet účastníků pro otevření kurzu: 15

Odborná vedoucí vzdělávacího programu:
PhDr. Daniela Vodáčková

Lektorky kurzu:
PhDr. Daniela Vodáčková, Helena Kubů

Doporučená literatura:
Já a životní pohoda (Helena Kubů, Jarmila Radechovská, 2006, REMEDIUM Praha a Triton)
doporučená literatura ke kurzu Aktivizace seniorů v praxi (ke stažení)

Jak se přihlásit

Zvažte, zda naplňujete vstupní požadavky kurzu a pošlete přihlášku do kurzu. Podrobné informace o dalším postupu najdete v organizaci programů.

Vstupní požadavky do kurzu:

 • vzdělání: min. ukončené základní vzdělání s tříletou praxí v sociální oblasti nebo ukončené SŠ vzdělání s maturitou (doložit kopií vysvědčení)
 • věk min. 21 let

Časové schéma kurzu:

Kurz proběhne ve formě třídenního setkání v tomto časovém schématu:
Časové schéma každého výukového dne: 9.00 – 16.30 s přestávkami a poledními pauzami.

Ubytování pro účastníky nezajišťujeme – můžete se inspirovat tipy na levné ubytování.

Organizace si vyhrazuje právo na případnou změnu v uvedeném časovém schématu a na změnu termínu z vážných provozních důvodů.

Ukončení kurzu

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu Aktivizace seniorů v praxi, pokud absolvují kurz v minimálním rozsahu 90 % z předepsaných hodin kurzu a absolvují závěrečný test.

Pokud účastník nenaplní požadovaný počet hodin nebo neabsolvuje závěrečný test, obdrží od organizace pouze potvrzení o reálné docházce.


Závazné podmínky.

Podívejte se jak jsou programy organizovány.

Přihláška do kurzu

Přihláška do kurzu

Adresář supervizorů

Adresář krizových služeb


(c) 2006, REMEDIUM