REMEDIUMREMEDIUM

Chatová krizová intervence

Akreditace MPSV č. A2021/0577-SP/PC/PP

Termín kurzu: bude upřesněno

Uzávěrka přihlášek: bude upřesněno

Komu je kurz určen:
Sociálním pracovníkům, pracovníkům v sociálních službách, pracovníkům státní správy a samosprávy, pracovníkům neziskových organizací a dalších pomáhajících profesích, zkušeným v oblasti krizové intervence a zaměřujícím se na práci s klienty prostřednictvím chatové komunikace.

Kurz probíhá výhradně online formou.

Přináší účastníkům dovednosti v oblasti chatové krizové intervence formou, která jejím specifikům odpovídá. Zároveň reaguje na aktuální poptávku pracovníků krizových služeb související s nabídkou jiných komunikačních kanálů než je standardní práce s klientem tváří v tvář nebo po telefonu.

Rozsah kurzu:
16 vyučovacích hodin

Cena kurzu:
4500 Kč (cena platná pro kurzy se začátkem od 1. dubna 2024)

Cena akreditovaného kurzu je osvobozena od DPH na základě § 57 odst. 1 písmene d) zákona o DPH č. 235/2004 Sb.

Cena kurzu nezahrnuje vaše další náklady účastníků vynaložené v souvislosti s kurzem - např. cestovní náklady, náklady na stravování apod.

Obsahem kurzu je:

 • Specifika krizové intervence v online prostředí. Navázání na základy krizové intervence.
 • Struktura a fáze chatové komunikace.
 • Nastavení služby v online režimu.
 • Specifika cílových skupin.
 • Formy práce s tělem online.
 • Etická témata v rámci chatové krizové intervence. Podpora a psychohygiena.
 • Praktická cvičení – modelové chaty s klientem v krizi.

Cílové kompetence absolventa:

Absolvent/ka kurzu získá:

 • Základní dovednosti vedení chatu s klientem v krizi.
 • Zkušenost s vedením chatu v rámci modelové situace.
 • Zpětnou vazbu na modelové situace a tipy pro praxi.

Absolvent/ka umí:

 • Rozlišit chatovou krizovou intervenci od psychoterapie.
 • Rozpoznat v písemném projevu krizový stav a reagovat na něj.

Absolvent/ka zná:

 • Základy krizové intervence v online prostředí chatu.
 • Specifika chatové komunikace s ohledem na cílovou skupinu.
 • Specifika chatové komunikace s ohledem na písemný projev klienta.
 • Specifika chatové komunikace s ohledem na typy klientů.
 • Principy práce s časem, strukturou hovoru, anonymitou.
 • Základní prvky psychohygieny.
 • Základní metodické principy fungování služby.

Další informace

Maximální počet účastníků: 16

Minimální počet účastníků pro otevření kurzu: 12

Odborný garant vzdělávacího programu:
Jan Vališ, DiS.

Lektoři kurzu:

Jan Vališ, DiS., Mgr. Karolína Brabcová

Doporučená literatura:
Doporučená literatura ke kurzu Chatová krizová intervence (ke stažení)

Jak se přihlásit

Zvažte, zda naplňujete vstupní požadavky kurzu a pošlete přihlášku do kurzu. Podrobné informace o dalším postupu najdete v organizaci programů.

Vstupní požadavky do kurzu:

 • věk: min. 18 let
 • vzdělání: minimálně ukončené SŠ vzdělání s maturitou
 • absolvování libovolného akreditovaného 50hodinového kurzu krizové intervence doloženého osvědčením (kurz je výjimečně možné nahradit doloženou min. 1 roční praxí na pozici krizového pracovníka na krizovém pracovišti)

Organizační a časové schéma kurzu:

Kurz se uskuteční online formou prostřednictvím komunikační platformy ZOOM.

Je třeba, aby všichni účastníci kurzu měli zajištěno kvalitní internetové připojení, počítač nebo notebook s funkční kamerou a mikrofonem, případně sluchátka s mikrofonem.

Zásadní je ničím nerušené prostředí pro výuku, a to jak s ohledem na kvalitní průběh výuky, tak kvůli ochraně soukromí spoluúčastníků kurzu.

Kurz proběhne ve formě dvoudenního setkání. Časové schéma každého výukového dne: 9.00 – 16.30 s přestávkami a poledními pauzami.

Organizace si vyhrazuje právo na případnou změnu v uvedeném časovém schématu a na změnu termínu z vážných provozních důvodů.

Ukončení kurzu

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu Chatová krizová intervence, pokud absolvují kurz v minimálním rozsahu 90 % z předepsaných hodin kurzu a zúčastní se v plném rozsahu prvního (úvodního) a posledního (závěrečného) bloku kurzu a absolvují závěrečný test.

Pokud účastník nenaplní požadovaný počet hodin, nezúčastní se prvního nebo posledního bloku kurzu nebo neabsolvuje závěrečný test, obdrží od organizace pouze potvrzení o reálné docházce.


Závazné podmínky.

Podívejte se jak jsou programy organizovány.

Přihláška do kurzu

Přihláška do kurzu

Adresář supervizorů

Adresář krizových služeb


(c) 2006, REMEDIUM