REMEDIUMREMEDIUM

Základy dluhové prevence v sociální práci s dětmi a mládeží

Akreditace MPSV č.A2020/0615-SP/PC

Termín kurzu: 22.května 2023

Uzávěrka přihlášek: 21.dubna 2023

Komu je kurz určen:
Sociálním pracovníkům, pracovníkům v sociálních službách a dalším profesím, kteří pracují s dětmi a mládeží a využívají při tom nejrůznějších preventivních aktivit v oblasti dluhové prevence?Kurz je zaměřen na základní orientaci v dluhové problematice - jak ve finanční gramotnosti, tak i na řešení již existujících dluhových potíží a specifik.

Rozsah kurzu:
8 vyučovacích hodin

Cena kurzu:
2. 090 Kč

Cena akreditovaného kurzu je osvobozena od DPH na základě § 57 odst. 1 písmene d) zákona o DPH č. 235/2004 Sb.

Cena kurzu nezahrnuje vaše další náklady účastníků vynaložené v souvislosti s kurzem - např. cestovní náklady, náklady na stravování apod.

Obsahem kurzu je:

 • Úvod do dluhové prevence - předlužování a jeho rizika, specifika dluhové problematiky u dětí a mladistvých.
 • Úvod do finanční gramotnosti - finanční gramotnost ve vztahu k dalším gramotnostem, obsah finanční gramotnosti - základní pojmy, peněžní gramotnost, cenová gramotnost, využití hry jako nástroje posilování finanční gramotnosti, základy finančního plánování – typy rozpočtů, proces jejich tvorby.
 • Typologie dluhů se zřetelem ke specifikům „dětského“ dluhu a jeho vývojové fáze.
 • Metody dluhové prevence v praxi - účastníci budou mít možnost si prakticky jednotlivé metody vyzkoušet v bezpečném prostředí.
 • Příprava a realizace preventivních aktivit aneb jak na to?
 • Praktická cvičení.

Cílové kompetence absolventa:

Absolvent/ka kurzu získá:

 • dovednosti k vytváření preventivních opatření proti předlužování odpovídající věku a dalším specifikům zvolené cílové skupiny – dětem a mládež
 • dovednost vytvořená preventivní opatření realizovat

Absolvent/ka zná:

 • cíle, principy a metody dluhové prevence
 • strukturu finanční gramotnosti a její úlohu v dluhové prevenci
 • vývojové fáze dluhu a typologii dluhů dle různých kritérií, a to včetně základních legislativních souvislostí
 • specifika skupin dětí ohrožených předlužením

Další informace

Maximální počet účastníků: 16

Minimální počet účastníků pro otevření kurzu: 10

Odborná garantka vzdělávacího programu:
Mgr. Kristýna Schreilová

Lektorky kurzu:

Mgr. Kristýna Schreilová, Mgr. Petra Skuhrová

Doporučená literatura:
Doporučená literatura ke kurzu Základy dluhové prevence v sociální práci s dětmi a mládeží (ke stažení)

Jak se přihlásit

Zvažte, zda naplňujete vstupní požadavky kurzu a pošlete přihlášku do kurzu. Podrobné informace o dalším postupu najdete v organizaci programů.

Vstupní požadavky do kurzu:

 • věk: min. 18 let
 • vzdělání: minimálně ukončené SŠ vzdělání s maturitou

Časové schéma kurzu:

Kurz proběhne v tomto časovém schématu: každý den 9.00 - 16.30 s přestávkami a poledními pauzami.

Ubytování pro účastníky nezajišťujeme – můžete se inspirovat tipy na levné ubytování.

Organizace si vyhrazuje právo na případnou změnu v uvedeném časovém schématu a na změnu termínu z vážných provozních důvodů.

Ukončení kurzu

V závěru kurzu probíhá ověření získaných znalostí a dovedností formou předložení návrhu preventivní aktivity pro zadanou cílovou skupinu a konkrétní cíl související prevence (prostřednictvím pracovního listu).

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu Základy dluhové prevence, pokud absolvují kurz v rozsahu 100 % z předepsaných hodin kurzu a úspěšně splní závěrečný úkol kurzu.

Pokud účastník nenaplní požadovaný počet hodin, nebo nesplní závěrečný úkol, obdrží od organizace pouze potvrzení o reálné docházce.


Závazné podmínky.

Podívejte se jak jsou programy organizovány.

Přihláška do kurzu

Přihláška do kurzu

Adresář supervizorů

Adresář krizových služeb


(c) 2006, REMEDIUM