REMEDIUMREMEDIUM

Úskalí spojená se zvládáním zátěže při výkonu práce v sociálních službách č.1 - podpořeno OPLZZ ESF

Začátek kurzu:
28.- 30.ledna 2015

Uzávěrka přihlášek:
31. prosince 2014

Komu je kurz určen:
Pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům a pracovníkům na vedoucích pozicích registrovaných sociálních služeb z celé ČR kromě hl. města Prahy , kteří se ve své práci potkávají s pocity bezmoci, bojují s vyčerpáním a řeší svá etická dilemata ve vztahu ke klientům a kteří naplní vstupní požadavky kurzu.

Z jedné organizace mohou vstoupit do kurzu maximálně 2 pracovníci.

Rozsah kurzu:
48 vyučovacích hodin

Cena kurzu:
Kurz je podpořen z prostředků OPLZZ ESF a je pro účastníky zdarma.

(reálná hodnota kurzu je 5 940 Kč)

Obsahem kurzu je:

 • sdílení pracovních a osobních zkušeností, práce se zakázkou účastníků kurzu
 • náhled na „já“ ve smyslu povolání a život; identifikace profesního statutu; sebeidentifikace a sebeprosazování; práce s trojúhelníkem závislosti
 • zásady otevřené a jasné komunikace; specifika komunikace v zátěžových provozech pomáhajících služeb; účelná komunikace se vztahovým polem klienta; využití supervize a intervize
 • práce s emocemi, vlastní bezmocí, s vyčerpáním a etickými dilematy; emoční a vztahové problémy; polarita: systém x bezmoc; manipulace
 • trauma a reflexe vlastních traumatických zkušeností
 • techniky péče o sebe – detoxifikace, prevence, syndrom vyhoření, relaxační postupy; vnímání těla v zátěžových situacích
 • přesah do pracovního týmu a zařízení: sdílení získaných dovedností a možnosti jejich předávání
 • příklady dobré praxe; modelové situace

Cílové kompetence absolventa

 • Identifikovat svůj profesní statut v sociálních službách
 • Prosazovat svá práva, chovat se asertivně
 • Bránit se různým druhům manipulace, a to jak ve vztahu ke klientům a jejich rodinám, tak v rámci týmu a zařízení
 • Zacházet se svou bezmocí vycházející z náročné práce a náročné komunikace
 • Účelně komunikovat se vztahovým polem klienta a rozšiřovat spektrum pozornosti
 • Vnímat své tělo v zátěžových situacích a umět s ním pracovat
 • Zvládnout emoční a vztahové problémy
 • Reflektovat své traumatické zkušenosti
 • Umět se dobře na pracovišti informovat a předávat získané zkušenosti týmu.

Další informace

Maximální počet účastníků: 18

Minimální počet účastníků pro otevření kurzu: 10

(více informací o akreditaci)

Lektorský tým kurzu:
PhDr. Daniela Vodáčková, Petra Třešňáková

Doporučená literatura:

Doporučená literatura ke kurzu Úskalí spojená se zvládáním zátěže při výkonu práce v sociálních službách (ke stažení)

Jak se přihlásit

Zvažte, zda naplňujete vstupní požadavky kurzu a pošlete přihlášku do podpořeného kurzu. Podrobné informace o dalším postupu najdete v popis projektu.

Vstupní požadavky do kurzu:

 • pracovní pozice "sociální pracovník"nebo „pracovník v sociálních službách“ nebo „pracovník na vedoucí pozici“ u poskytovatele registrované sociální služby z celé ČR kromě Hlavního města Prahy
 • věk minimálně 21 let

Účast v kurzu je podložena dvoustrannou dohodou (ke stažení) uzavřenou před zahájením kurzu.

Časové schéma kurzu:

Kurz proběhne ve formě dvou třídenních setkání v tomto časovém schématu: 1. den 9.30 - 17.00, 2. den 8.30 - 16.00; 3. den 8.30 – 16.00 s přestávkami a poledními pauzami.

Termíny kurzu:

 • 1. setkání: 28. - 30. ledna 2015
 • 2. setkání: 20. - 22. dubna 2015

Ubytování pro účastníky nezajišťujeme – můžete se inspirovat tipy na levné ubytování.

Organizace si vyhrazuje právo na případnou změnu v uvedeném časovém schématu a na změnu termínu z vážných provozních důvodů.

pravidla užívání vzdělávacích prostor (ke stažení)

Ukončení kurzu

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu Jak zvládnout úskalí pomáhající profese, pokud absolvují kurz v minimálním rozsahu 90 % z předepsaných hodin kurzu a zúčastní se v plném rozsahu prvního (úvodního) a posledního (závěrečného) bloku kurzu.

Pokud účastník nenaplní požadovaný počet hodin nebo se nezúčastní prvního nebo posledního bloku kurzu, obdrží od organizace pouze potvrzení o reálné docházce.


Přihláška do kurzu

Adresář supervizorů

Adresář krizových služeb


(c) 2006, REMEDIUM