REMEDIUMREMEDIUM

Komunikace jako nástroj spolupráce č.1 - podpořeno OPLZZ ESF

Termín kurzu:
19. - 20. května 2014

Uzávěrka přihlášek:
15. dubna 2014

Komu je kurz určen:
Pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům a pracovníkům na vedoucích pozicích registrovaných sociálních služeb z celé ČR kromě hl. města Prahy, kteří naplní vstupní požadavky kurzu.

Z jedné organizace mohou vstoupit do kurzu maximálně 2 pracovníci.

Rozsah kurzu:
16 vyučovacích hodin

Cena kurzu:
Kurz je podpořen z prostředků OPLZZ ESF a je pro účastníky zdarma.

(reálná hodnota kurzu je 2 950 Kč)

Obsahem kurzu je:

 • rozhovor jako komunikační nástroj
 • komunikační styly
 • efektivní komunikace
 • specifické obtíže v komunikaci
 • extrémní problémy v komunikaci
 • komunikace na pracovišti
 • jak si komunikační nesnáze nebrat osobně
 • nácvik dovedností, praktická cvičení

Cílové kompetence absolventa:

 • rozumí principu efektivní komunikace
 • umí ji prakticky využívat
 • umí rozpoznávat komunikační styly a dát si pozor na „pasti“
 • umí zvládat náročné komunikační situace, předcházet zbytečným nedorozuměním
 • je schopen reflektovat své možnosti komunikaci vylepšovat, aby se mu lépe spolupracovalo s klienty, pracovním týmem i s dalšími odborníky

Další informace

Maximální počet účastníků: 18

Minimální počet účastníků pro otevření kurzu: 10

(více informací o akreditaci)

Lektorský tým kurzu:
Mgr. Jana Herbst, PhDr. Olga Havránková

Doporučená literatura:

Doporučená literatura ke kurzu Komunikace jako nástroj spolupráce (ke stažení)


Jak se přihlásit

Zvažte, zda naplňujete vstupní požadavky kurzu a pošlete přihlášku do podpořeného kurzu. Podrobné informace o dalším postupu najdete v popis projektu.

Vstupní požadavky do kurzu:

 • pracovní pozice "sociální pracovník" nebo "pracovník v sociálních službách" nebo "pracovník na vedoucí pozici" u poskytovatele registrované sociální služby z celé ČR kromě Hlavního města Prahy
 • věk min. 18 let

Účast v kurzu je podložena dvoustrannou dohodou (ke stažení) uzavřenou před zahájením kurzu.


Časové schéma kurzu:

Kurz proběhne ve formě dvoudenního setkání v tomto časovém schématu:
1. den 9.30 - 17.00, 2. den 8.30 - 16.00 s přestávkami a poledními pauzami.

Ubytování pro účastníky nezajišťujeme – můžete se inspirovat tipy na levné ubytování.

Organizace si vyhrazuje právo na případnou změnu v uvedeném časovém schématu a na změnu termínu z vážných provozních důvodů.

pravidla užívání vzdělávacích prostor (ke stažení)

Ukončení kurzu

Na závěr kurzu obdržíte osvědčení o jeho absolvování, pokud absolvujete kurz v minimálním rozsahu 90 % z předepsaných hodin kurzu a zúčastníte se v plném rozsahu prvního (úvodního)a posledního (závěrečného) bloku kurzu.

Pokud nenaplníte požadovaný počet hodin, obdržíte od organizace pouze potvrzení o reálné docházce.


Přihláška do kurzu

Adresář supervizorů

Adresář krizových služeb


(c) 2006, REMEDIUM