REMEDIUMREMEDIUM

Konference: 1000 podob krizové intervence

Krize – krizová pomoc – krizová intervence: slova, se kterými se víc a víc potkáváme jak ve svém životě, tak v životě svých blízkých, někteří z nás přímo na pracovišti, které lidem v krizi pomáhá.

Kdo z nás si občas nepovzdechne, že se cítí být v krizi, kdo z nás neprošel vážnou životní situací, ve které potřeboval pomoc a podporu!

Víme, že prožitek krize a váha její naléhavosti je individuální, není na krizových pracovnících, aby ji posuzovali a hodnotili. Jejich cílem je formou krizové intervence poskytnout člověku v krizové situaci bezpečí, podporu a vedení při zvládnutí situace vlastními silami, aby pocítil úlevu a naději na návrat minimálně na předkrizovou úroveň.

Krizová pomoc je tak uplatňována v celé řadě organizací sociálních, ale významně i zdravotnických. Jedná se o psychosociální službu, zahrnuje tedy prvky psychologické i sociální pomoci.


REMEDIUM Praha o.p.s. je dlouholetým vzdělavatelem v metodě krizové intervence a podporuje její rozvoj. V posledním desetiletí zaznamenáváme rozšiřující se škálu pomáhajících pracovišť, která navštěvují klienti a pacienti ve stavu krize, jsme s těmito pracovišti v soustavném kontaktu a víme, jak důležité je pro tuto profesní obec sdílení společných zkušeností a objevování nových inspirativních cest.

Ve dnech 6. – 7. 11. 2018 jsme proto pod záštitou starosty Městské části Praha 3 uspořádali v hotelu Olšanka na Žižkově již III. celostátní konferenci nazvanou přiléhavě 1000 PODOB KRIZOVÉ INTERVENCE.


Sešlo se na ní více než 200 pracovníků z krizových pracovišť i dalších pomáhajících profesí z celé republiky. Společně si předávali své poznatky, sdíleli zážitky a diskutovali odborná témata. Ve formě panelů a workshopů se věnovali současné podobě krizových pracovišť, jejich poměrně řídké a nepostačující síti, dále možnostem integrovaného záchranného systému a zapojení všech jeho složek při hromadných neštěstích, krizi v kontextu duševního onemocnění, specifikům práce s dětmi v krizové situaci, paliativní péči i problematice krizové práce s cizinci. Uvítali jsme samozřejmě i zástupce RIAPSu, největšího krizového centra v Praze sídlícího na Praze 3.

Konferenci odborně garantovala PhDr. Daniela Vodáčková, lektorka kurzů krizové intervence, odborná asistentka Katedry sociální práce FF UK v Praze a autorka učebnice Krizová intervence. Hlavní program ve formě panelů a paralelní workshopy vedlo 44 erudovaných osobností zabývajících se krizovou pomocí. Jejich medailonky si můžete přečíst v bookletu.

Audiozáznam celé konference společně s fotogalerií a konferenčním bookletem najdete na této stránce níže. Potěšit se můžete nápaditými vzkazy a reflexemi účastníků konference ve Vzkazovníku.


Rádi bychom poděkovali aktivním účastníkům konference za jejich ochotu a cenný čas, všem dalším účastníkům za to, že důvěřovali ohlášenému programu a spolu s námi ho naplnili, aktivně se podíleli na programu konference svými nápady v přípravné fázi a poskytli nám důležité zpětné vazby.

Realizační tým konference

Zuzana Radová - ředitelka organizace REMEDIUM Praha o.p.s. a koordinátorka konference

PhDr. Daniela Vodáčková - odborná garantka konference

Jana Horažďovská, Barbora Kasalová, Kateřina Karnetová, Vladimíra Skallová, Bc. Jana Tupá, Ing. Bc. Simona Murphy, Mgr. Ing. Jana Herbst, Mgr. Daniela Brůhová


Děkujeme dobrovolníkům a dalším zaměstnancům organizace, kteří nám pomohli zajistit hladký průběh konference:
Štěpán Vodáček, Miroslava Barcalová,Magdalena Hašková, Anna Ponzerová, Charlotte Balcarová, Lucie Vaňková, Patrik Lukáš, Eliška Čecháčková, Klára Línková a Petra Holíčková

Konferenci finančně a věcně podpořily:

  • Magistrát Hlavního města Prahy
  • Městská část Praha 3
  • ALBI Česká republika
  • restaurace MAITREA

Na vytvoření báječné nálady konference se podílela Kapela Piosenki, milý personál restaurace Symfonie a vstřícné prostředí Hotelu Olšanka na Žižkově.


Dokumenty ke stažení

Konferenční booklet

Konferenční vzkazovník

Zvukový záznam 1.dne konference

Pozn.: Prvních deset minut záznamu 1.části tvoří hudební blok před zahájením konference.

Zvukový záznam 2.den konference

Přihláška do kurzu

Adresář supervizorů

Adresář krizových služeb


(c) 2006, REMEDIUM