REMEDIUMREMEDIUM

Konference: Krize na oddlužení nečeká

Předlužování občanů je nepřehlédnutelný fenomén posledních let. Nezvládnutí dluhů z jakýchkoliv důvodů může přejít do krizové situace a vyústit například do domácího násilí, závislostí, psychických nebo tělesných onemocnění, bezdomovectví prostituce či kriminality.

V naší organizaci si v době konání konference připomínáme 25 let od založení a po celou tuto dobu vzděláváme pracovníky v pomáhajících profesích ve způsobech, jak pracovat s lidmi v krizi. Mimo to provozujeme občanskou porandu a webový portál www.dluhovylabyrint.cz, kde se problematikou zadlužení a jejích důsledků detailně zabýváme.

Potkáváme se s pocity zmaru a bezvýchodnosti jak u našich klientů, tak u pomáhajících pracovníků, kteří ve své praxi pracují se zdravotně-sociálními následky krizových stavů v kontextu zadlužení a předlužení. Víme, že nelze zvítězit, ale zcela určitě lze pro boj s beznadějí využívat společných zkušeností, znalostí i energie z mezilidského styku.

Setkání na konferenci pro nás bylo významnou příležitostí k navázání mezilidských kontaktů pomáhajících pracovníků, která nám mimo jiné přinesla monitoring celorepublikové sítě pomáhajících pracovišť věnujících se problematice předlužení, míst na která se naši klienti mohou s důvěrou obrátit.

Z různých úhlů pohledů se na téma krize podívali odborníci z odlišných segmentů. Krizoví a sociální pracovníci, kteří se s námi podělili o příběhy lidí postižených dluhovou spirálou, ale i zástupci společností poskytující půjčky, exekutorského anebo insolvenčního úřadu. Včetně aktivních přednášejících a vedoucích workshopů se konference zúčastnilo na 200 lidí.

Konferenci jsme uspořádali ve dnech 1. – 2. listopadu 2016 pod záštitou ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaely Marksové, náměstka primátorky Magistrátu Hlavního města Prahy pana Petra Dolínka a zástupce starostky Městské části Praha 3 pana Davida Gregora.

Rádi bychom Vám poděkovali za to, že jste přijeli – často z velké dálky, že jste se aktivně podíleli na programu konference svými nápady v přípravné fázi, za zpětné vazby i za to, že jste respektovali pravidla, která jsou pro organizaci takové akce nezbytná.

Přípravný výbor konference

Zuzana Radová - ředitelka organizace REMEDIUM Praha o.p.s.

Bc. Jana Tupá - manažerka vzdělávacích programů a koordinátorka konference

Mgr. Kristýna Schreilová, PhDr. Daniela Vodáčková, Mgr. Jana Herbst a Mgr. Lucie Salačová - odborný tým

Konferenci finančně a věcně podpořily:

  • Magistrát Hlavního města Prahy
  • ALBI Česká republika
  • restaurace MAITREA

Na vytvoření báječné nálady konference se podíleli:

Zuzana Radová, Bc. Jana Tupá, Mgr. Kristýna Schreilová, Bc. Jana Janecká, Martina Kačínová, Mgr. Sandra Svobodová, JUDr. Svatopluk Kusala, Mgr. Lucie Kovandová, Dis., Mgr. Michaela Bezoušková, Mgr. Tereza Brunerová, Diana Dvořáková, Barbora Kasalová, Mgr. Jana Kykalová, Bc. Tereza Vlčková a Bc. Alena Jonášová – pracovníci a dobrovolníci REMEDIUM Praha o.p.s.

Kapela Piosenki, milý personál restaurace Hodovna na Žižkově a vstřícné prostředí Hotelu Olšanka.

Dokumenty ke stažení

Publikace k celostátní odborné konferenci

Zvukový záznam 1.dne konference

Zvukový záznam 2.den konference

Přihláška do kurzu

Adresář supervizorů

Adresář krizových služeb


(c) 2006, REMEDIUM