REMEDIUMREMEDIUM

Konference o krizové intervenci

Vzpomeňte si na svůj poslední zážitek, o němž byste řekli, že byl krizový.

Jak se to tenkrát přihodilo? Připadali jste si tehdy normálně nebo nenormálně?

Představte si, že tento zážitek budete jednou vyprávět svým vnukům – co jim povíte?

Kdo vám v té situaci pomohl? Jak to hodnotíte zpětně? Dalo vám to něco?

Krizová intervence dosáhla v naší zemi dvacetileté tradice jako živoucí metoda, která je vědomě popisovaná, formulovaná a vytvářená. Vyvíjí se jako nejmladší svébytná disciplina vedle psychoterapie a poradenství a na rozdíl od obou jmenovaných je nejvíc sdílená lidskou přirozeností - každý je nadaný nějakými dovednostmi přispěchat na pomoc člověku v krizi. Není to metoda exkluzivní, ale metoda, která kopíruje lidskou přirozenost, normální lidské potřeby v zátěžových situacích. Učí rozpoznat, co kdo v dané situaci potřebuje nejvíc. REMEDIUM Praha svou existencí toto dvacetiletí provází - dlouhodobě se zabýváme otázkami krizové intervence a krizové pomoci v různých podobách – učíme ji v nejrůznějších kurzech, které nabízíme, metodu krizové intervence praktikujeme nebo jsme ji ve svém profesním životě praktikovali, potkáváme se na této cestě se studenty, absolventy kurzů, s klienty, pracovníky – všemi, které použití této metody nějakým způsobem ovlivňuje.

Chtěli jsme se ohlédnout za dobou, kdy metoda krizové intervence vznikala a konstituovala se, zabývat se inventářem současných trendů, potřeb, cest i všeho toho, co metodologicky chybí a pokusit se predikovat do budoucna.

Ve dnech 30. – 31. října 2012 jsme proto uspořádali pod záštitou MPSV ČR, se spoluúčastí Městské části Praha 3 a pod záštitou paní místostarostky M. Oubrechtové v Hotelu Olšanka v Praze 3 naši první Konferenci o krizové intervenci.

Pozvali jsme na ni krizové pracovníky, lektory, studenty, absolventy kurzů krizové intervence i další odborníky, kteří metodu krizové intervence ve své práci používají.Přijelo jich ze všech koutů republiky na 190 včetně těch, kteří aktivně vystoupili v panelových diskusích a workshopech.

Děkujeme všem, kteří se na zdárném průběhu konference podíleli, podpořili její realizaci, přinášeli nápady a postřehy, oceňovali, co bylo hodno ocenění a spolu s námi se těší opět na viděnou!

Organizační výbor konference

Zuzana Nováková - ředitelka organizace REMEDIUM Praha

PhDr. Daniela Vodáčková - vedoucí odborného programu konference

PhDr. Yvonna Lucká, Mgr. Jana Herbst, PhDr.Olga Havránková - odborné garantky vzdělávacích programů REMEDIUM Praha

Konferenci finančně a věcně podpořily:

  • Městská část Praha 3
  • Hotel Olšanka
  • ALBI s.r.o.
  • Lehká hlava Restaurant Boršov
  • MAITREA a.s. Restaurace
  • a další podporovatelé.

Na vytvoření báječné nálady konference se podíleli:

Jana Tupá, Lucie Vaňková, Jarmila Kopecká, Klára Boumová, Helena Kosková, Kristýna Krušinská, Klára Línková – pracovnice REMEDIUM Praha a členky organizačního týmu

Jana Lísková, Markéta Vrbová, Patricie Zachová, Jakub Jedlinský, Michaela Dopitová, Barbora Krucká – dobrovolníci organizačního týmu

Kapela Piosenki, milý personál restaurace U Dvou Hrabalů a vstřícné prostředí Hotelu Olšanka

Dokumenty ke stažení

Program konference (ke stažení)

Účastníci panelů a vedoucí panelů a workshopů (ke stažení)

Přihlášení účastníci (ke stažení)

Zvukový záznam 1.dne konference

Zvukový záznam 2.den konference

Připomeňte si atmosféru konference

Přihláška do kurzu

Adresář supervizorů

Adresář krizových služeb


(c) 2006, REMEDIUM