REMEDIUMREMEDIUM

Výcvik Manažerské dovednosti / Manažeři na cestě rozvoje s akreditací MPSV v systému dalšího vzdělávání sociálních pracovníků byl realizován naší organizací celkem pětkrát. Poslední běh byl ukončen 22. března 2019, jeho původní anotace je k nahlédnutí zde.

V současné době neplánujeme otevřít další běh výcviku.

Přihláška do kurzu

Adresář supervizorů

Adresář krizových služeb


(c) 2006, REMEDIUM