REMEDIUMREMEDIUM

Supervizní výcvik REMEDIUM

Supervizní výcvik pořádaný ve spolupráci s ETF a akreditovaný EASC. REMEDIUM Praha je členem Evropské asociace pro supervizi a koučování (EASC). Kurikulum našeho supervizního vzdělávání (1. i 2. úroveň) jsou certifikované EASC. Po absolvování obou výcviků může absolvent zažádat EASC o individuální členství.


1. úroveň
Supervizní výcvik REMEDIUM - Případová supervize


2.úroveň
Supervizní výcvik REMEDIUM - Týmová supervize

Přihláška do kurzu

Adresář supervizorů

Adresář krizových služeb


(c) 2006, REMEDIUM