REMEDIUMREMEDIUM

Práce se zadluženým klientem

Aktuálně pro vás připravujeme nový formát tohoto kurzu

Termín kurzu:
25. – 27. srpna 2014

Uzávěrka přihlášek:
20. července 2014

Komu je kurz určen:
Sociálním pracovníkům, pracovníkům státní správy a samosprávy, pracovníkům neziskových organizací a pracovníkům dalších pomáhajících profesí, kteří se při své práci setkávají s problematikou zadlužení svých klientů nebo jiných členů vztahového systému klienta a kteří naplní vstupní požadavky kurzu.

Rozsah kurzu:
24 vyučovacích hodin

Cena kurzu:
3.950 Kč
Cena akreditovaného kurzu osvobozena od DPH na základě § 57 odst. 1 písm. d) zákona o DPH č. 235/2004 Sb.? Cena kurzu nezahrnuje další náklady účastníků vynaložené v souvislosti s kurzem - např. cestovní náklady, náklady na stravování apod.

Obsahem kurzu je:

 • seznámení s problematikou zadlužování
 • typologie dlužníků a situace, kdy se pracovník se zadluženým klientem nejčastěji setkává - dopady zadlužení na rodinu
 • základy komunikace se zadluženým klientem
 • typologie dluhů a fáze vývoje dluhů
 • úvod do související legislativy (občanský soudní řád a exekuční řád) a dostupné zdroje informací
 • institut oddlužení
 • společné jmění manželů
 • nácvik dovedností, praktická cvičení

Cílem kurzu je:

rozšíření a prohloubení stávajících kompetencí sociálních pracovníků a dalších pracovníků v pomáhajících profesích v oblasti práce se zadluženým klientem a jeho vztahovým systémem.

Dílčí cíle:

 • získat dovednosti a znalosti pro zmapování aktuální situace klienta a pro její vyhodnocení
 • orientovat se v příslušné legislativě
 • umět klientovi srozumitelně předat informace o možných variantách řešení situace a souvisejících rizicích a výhodách

Další informace

Maximální počet účastníků: 16

Minimální počet účastníků pro otevření kurzu: 12

(více informací o akreditaci)

Odborná vedoucí vzdělávacího programu:
Mgr. Lena Tomšů

Lektorky kurzu:
Mgr. Petra Skuhrová, Mgr. Kristýna Krušinská

Doporučená literatura:
Doporučená literatura ke kurzu Práce se zadluženým klientem (ke stažení)

Jak se přihlásit

Zvažte, zda naplňujete vstupní požadavky kurzu a pošlete přihlášku do kurzu. Podrobné informace o dalším postupu najdete v organizaci programů.

Vstupní požadavky do kurzu:

 • minimálně ukončené SŠ vzdělání s maturitou
 • věk minimálně 21 let

Časové schéma kurzu:

Kurz proběhne ve formě třídenního setkání v tomto časovém schématu: 1. den 9.30 - 17.00, 2. den 8.30 - 16.00; 3. den 8.30 – 16.00 s přestávkami a poledními pauzami.

Ubytování pro účastníky nezajišťujeme – můžete se inspirovat tipy na levné ubytování.

Organizace si vyhrazuje právo na případnou změnu v uvedeném časovém schématu a na změnu termínu z vážných provozních důvodů.

Ukončení kurzu

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu Práce se zadluženým klientem, pokud absolvují kurz v minimálním rozsahu 90 % z předepsaných hodin kurzu a zúčastní se v plném rozsahu prvního (úvodního) a posledního (závěrečného) bloku kurzu.

Pokud účastník nenaplní požadovaný počet hodin nebo se nezúčastní prvního nebo posledního bloku kurzu, obdrží od organizace pouze potvrzení o reálné docházce.


Závazné podmínky.

Podívejte se jak jsou programy organizovány.

Přihláška do kurzu

Přihláška do kurzu

Adresář supervizorů

Adresář krizových služeb


(c) 2006, REMEDIUM