REMEDIUMREMEDIUM

Psychedelika s nohama na zemi

Termín semináře: 27. června 2024 (čtvrtek)

Odborný garant:
Mgr. Michael Vančura

Komu je seminář určen:
Sociálním pracovníkům, psychoterapeutům, terapeutům, psychologům, lékařům a dalším odborníkům, kteří se při své práci setkávají s tématem psychedelik, nebo je toto téma zajímá.

Anotace semináře:
Seminář bude zaměřen na psychedelika /PSD/ z pohledu obecných informací o jejich používání, o jejich léčebném využití a to zejména v oblasti léčení traumatu a výzkumu jejich účinku na lidskou psychiku. Pozornost bude zaměřena na set a setting tj. na přípravu PSD zkušenosti na straně toho, kdo do ní vstupuje a na okolnosti-prostředí, ve kterém zkušenost proběhla. Smyslem tohoto záměru není učení jak správně vést psychedelickou terapii, ale jak správně odhadnout, co se v sezeních našich klientů stalo tak, že to vyvolalo zkušenost tzv. “bad tripu”, tj negativní zkušenost v podobě spuštění psychospirituální krize, flashbacků nebo aktivace deficitů v základních vývojových potřebách. Tyto negativní zkušenosti, které mohou být zpracovávány jako neúspěch, jsou v terapeutické intervenci formulovány jako příležitost k zpracování osobní historie, ke které by klient pravděpodobně nenašel jiným způsobem cestu.
Práce s reformulací a terapeutickými elementy bude ukázána na několika kazuistikách, včetně video záznamů výpovědí klientů.
Mgr. Michael Vančura je dlouholetým lektorem vzdělávacích programů REMEDIA. Bližší informace o jeho profesním zaměření najdete zde.

Rozsah semináře:
8 vyučovacích hodin

Cena semináře:
2.150 Kč včetně DPH (cena platná pro přihlášené od 1.ledna 2020)
Cena semináře nezahrnuje další náklady účastníků vynaložené v souvislosti se seminářem - např. cestovní náklady, náklady na stravování apod. Seminář není akreditován

Záměrem semináře je:

  • Rozšíření pohledu na PSD, jejich benefity a rizika, jejich terapeutické možnosti a rizika spojena s pochybným setem a settingem, upozornění na problematické elementy-chyby, které jsou z části odpovědné za bad trip a důsledky.
  • Zaostření pozornosti na možnost vidět PSD v pozitivním rámci, tedy jako příležitost, vede pak k možnosti vyhledání pomoci na správném místě (tj. např. v organizaci Diabasis). Zvyšování prevence rizikového užívání PSD, rozvoj harm reduction myšlení.
  • Přijetí, že PSD nejsou pro každého a nejsou pro každý záměr. Jejich rekreační používání může vést k závažným psychologickým poruchám a jejich nabízení s pseudoterapeutickou motivací může ukazovat na tzv. bypass na straně nabízejícího.

Vstupní požadavky do semináře:

  • vzdělání: min. ukončené SŠ s maturitou
  • věk min. 21 let
  • výhodou je absolvování kurzu z oblasti krizové intervence u libovolné vzdělávací instituce a obeznámení s publikací: Transpersonální myšlení v psychologii a psychoterapii; Vančura M., Winkler P. (ISBN: 978-80-7553-034-9)

Jak se přihlásit

Zvažte, zda naplňujete vstupní požadavky semináře a pošlete přihlášku do kurzu. Podrobné informace o dalším postupu najdete v organizaci programů.

Časové schéma semináře:

Seminář proběhne ve formě jednodenního setkání v tomto časovém schématu:
Časové schéma každého výukového dne: 9.00 – 16.30 s přestávkami a poledními pauzami.

Ubytování pro účastníky nezajišťujeme – můžete se inspirovat tipy na levné ubytování.

Organizace si vyhrazuje právo na případnou změnu v uvedeném časovém schématu a na změnu termínu z vážných provozních důvodů.

Ukončení semináře

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování semináře Psychedelika s nohama na zemi, pokud absolvují kurz v minimálním rozsahu 90 % z předepsaných výukových hodin.

Další informace

Maximální počet účastníků: 18

Minimální počet účastníků pro otevření semináře: 14

Závazné podmínky.

Podívejte se jak jsou programy organizovány.

Přihláška do kurzu

Přihláška do kurzu

Adresář supervizorů

Adresář krizových služeb


(c) 2006, REMEDIUM