REMEDIUMREMEDIUM

Sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik REMEDIUM I

Základní informace

Výcvik probíhá a není možné přijímat v jeho průběhu další uchazeče. V současné době probíhají přípravy na otevření dalšího běhu výcviku, který bude zahájen prvním komunitním týdnem ve dnech 16.-21. května 2010 - sledujte novinky na našich stránkách www.remedium.cz.

Termín výcviku:

I. ročník:

komunitní víkend: 13. – 15. října 2006 v Obořišti

teoretický víkend: 8. - 10. prosince 2006 v Praze

skupiny: dle dohody


II. ročník:

komunitní týden: 25. - 30. března 2007

komunitní víkend: 12. – 14. října 2007

teoretický víkend: 23. – 25. listopadu 2007

skupiny: dle dohody


III. ročník:

komunitní týden: 6.-11. dubna 2008

komunitní víkend: 10. – 12. října 2008 ve Zlenicích

teoretický víkend: 21. - 23. listopadu 2008 v Praze

skupiny: dle dohody


IV. ročník:

komunitní týden: 29. března – 3. dubna 2009

komunitní víkend: 23. - 25. října 2009

teoretický víkend: 4.-6. prosince 2009

skupiny: dle dohody


V. ročník:

komunitní týden: 11. - 16.dubna 2010

závěrečný seminář - evaluace: 11. – 13. června 2010


Ukončení výcviku: 2010

Rozsah výcviku: 590 hodin během 4,5 roku

Pro koho je kurz určen:
Výcvik je určen pracovníkům v pomáhajících profesích i těm kolegům, kteří nepracují ve zdravotnictví, ale zabývají se sociální prací a péčí, poradenstvím či krizovou intervencí – manželským a rodinným poradcům, sociálním pracovníkům, krizovým interventům, psychologům, zdravotnickým pracovníkům a dalším pracovníkům v sociálních službách.

Lektorský tým:
PhDr. Dana Dobiášová, PhDr. Jan Šikl PhD
PhDr. Zdenka Štichová, PhDr. Martin Hajný PhD
MUDr. Vanda Valentová, PhDr. Jiří Jakubů

Supervizor výcviku: PhDr. Luděk Vrba

Odborný garant REMEDIA: PhDr. Jiří Broža

Cena prvního ročníku výcviku: 13.300 Kč + 19 % DPH (u druhého, třetího a čtvrtého ročníků + částka odpovídající meziročnímu inflačnímu indexu)

Cena pátého ročníku výcviku: 15.813 Kč včetně DPH

Doplňující informace

Psychoterapeutický výcvik REMEDIUM I. je sebezkušenostní program zahrnutý do systému celoživotního vzdělávání pracovníků v pomáhajících profesích (odbornost-sebezkušenost-supervize).

Nabídkou tohoto programu reagujeme na poptávku frekventantů a absolventů našich odborných a supervizních programů i dalších zájemců z širší odborné veřejnosti.

Zaměření výcviku: dynamická skupinová psychoterapie

Komplexní program v psychoterapii je akreditován Českou psychoterapeutickou společností ČSL JEP.

Sebezkušenostní výcvik pro sociální pracovníky je akreditován MPSV ČR podle § 117a odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v rozsahu minimálně 590 vyučovacích hodin.


Výcvik navazuje především na tradice vzdělávacího systému zvaného SUR. Předpokládá, že k psychoterapeutické práci se člověk dostává především přes zážitek na sobě, který pak spolu s teoretickými znalostmi účastník integruje do své práce. Svou roli zde sehrávají i životní zkušenosti a také faktor času, po který výcvik probíhá. Všichni výcvikoví lektoři prošli vlastními výcviky, které zahrnovaly psychoanalyticky orientované přístupy a dynamicky orientované přístupy. Hlásí se proto k psychodynamické psychoterapii, která umožňuje širší využití v běžné praxi pracovníků všech pomáhajících profesích.

Vycházíme z předpokladu, že i když řada frekventantů díky svému vzdělání či praxi nesplní kritéria pro funkční specializaci v psychoterapii, výcvik může přispět k akceleraci jejich osobního a profesního růstu, zvýšit jejich citlivost pro vztahový poměr v pomáhající profesi a prakticky zdokonalit jejich dovednosti například při vedení rozhovoru, stanovování cílů či koncepční pojetí přístupu v rámci organizace.


Podívejte se na další informace:

Organizace výcviku

Přijetí do výcviku

Úhrada kurzovného

Lektorský tým

Průběh výcviku

Schéma jednotlivých setkání

Hodinová dotace supervize

Zakončení výcviku

Přihláška do kurzu

Adresář supervizorů

Adresář krizových služeb


(c) 2006, REMEDIUM