REMEDIUMREMEDIUM

Hodinová dotace supervize

Součástí kompletního dokončení výcviku je absolvování supervize v celkovém rozsahu 100 hodin, která zajišťuje integraci získaných vědomostí a dovedností výcviku do profesní praxe.

Supervize musí být případová (nelze započítávat supervizi týmu) může být individuální i skupinová tak, aby individuální byla zastoupena minimálně 30%.

Supervizi si zajišťuje každý účastník sám na své vlastní náklady u akreditovaných supervizorů (supervizor musí být evidovaný u některého psychoterapeutického institutu nebo musí mít ukončené vzdělávání v supervizi - možné kontakty na supervizory). V případě nejasnosti s kvalifikací supervizora se lze obrátit na lektory výcviku.

Supervize se započítává až po ukončení druhého ročníku výcviku.

Po absolvování výcviku v souladu s požadovanými kritérii a doložení absolvování supervize v daném rozsahu obdrží účastník certifikát o ukončení komplexního psychoterapeutického výcviku.

Přihláška do kurzu

Adresář supervizorů

Adresář krizových služeb


(c) 2006, REMEDIUM