REMEDIUMREMEDIUM

Přijetí do výcviku

Vstupní kriteria

Uchazeč se může do výcviku přihlásit, pokud splňuje vstupní kritéria:

  • věk více než 25 let
  • vzdělání – minimálně SŠ v oboru, který je relevantní pro výkon práce v pomáhající profesi (= sociální pracovníci, psychologové, lékaři, zdravotníci, pedagogové, speciální pedagogové, duchovní a další)
  • praxe v oboru pomáhajících profesí minimálně 1 rok (výjimečně také, např. u studentů nebo dobrovolníků, vážný zájem o práci v pomáhající profesi)

Po přijetí přihlášky organizátory výcviku je uchazeč nejpozději do 10 dnů vyzván, aby zaslal požadované doklady:

  • vyplněný dotazník pro uchazeče o přijetí do výcviku
  • zpracovaný osobní životopis v rozsahu minimálně 3 a maximálně 5 normalizovaných stran A4


Po zaslání těchto dokladů je účastníkovi stanoven termín vstupního orientačního pohovoru vedeného dvojící výcvikových lektorů. Poplatek za tento pohovor činí 600,- Kč + DPH a účastník je povinen poplatek uhradit před datem konání pohovoru.

Pro přijetí do výcviku je podstatný uspokojivý výsledek pohovoru.


Přihláška do kurzu

Přihláška do kurzu

Adresář supervizorů

Adresář krizových služeb


(c) 2006, REMEDIUM