REMEDIUMREMEDIUM

Průběh výcviku

Délka výcviku je jedním z faktorů důležitých pro kvalitní zpracování a možnost využití sebezkušenostní části - proto je rozložen do zhruba 5 let.

Celý výcvik probíhá ve 4 opakujících se ročních cyklech, jejichž součástí je:

  • úvodní pětidenní setkání komunity v rozsahu 50 výukových hodin
  • 1 víkendové komunitní setkání v rozsahu 26 hodin
  • 2 víkendová skupinová setkání v rozsahu 2 x 18 hodin
  • teoretický víkend v rozsahu 20 hodin

1. ročník Komunita 50 h Kom. vík. 26 h 2x sk. vík. 36 h Teorie 20 h
2. ročník Komunita 50 h Kom. vík. 26 h 2x sk. vík. 36 h Teorie 20 h
3. ročník Komunita 50 h Kom. vík. 26 h 2x sk. vík. 36 h Teorie 20 h
4. ročník Komunita 50 h Kom. vík. 26 h 2x sk. vík. 36 h Teorie 20 h
5. ročník Komunita 50 hZávěrečný seminář
20 h

250 h 104 h 144 h 100 h

Do hodinové dotace prvního ročníku se účastníkovi započítává 10 hodin na zpracování životopisu.

Do hodinové dotace závěrečného ročníku se účastníkovi započítává 10 hodin na zpracování závěrečné práce.

Termíny pětidenních komunitních setkání, víkendových komunit a teorií stanovuje vedení komunity ve spolupráci s organizátorem výcviku , na stanovení termínů skupinových víkendů se domlouvají členové jednotlivých skupin se svými lektory a sami si je organizačně zajišťují.

Přihláška do kurzu

Adresář supervizorů

Adresář krizových služeb


(c) 2006, REMEDIUM