REMEDIUMREMEDIUM

Sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik REMEDIUM II

Základní informace

Zahájení výcviku:
16. – 21. května 2010

Ukončení výcviku: 2015

Rozsah výcviku:
618 hodin během 5 let (= 498 hodin sebezkušenostní část + 120 hodin teorie)
Po ukončení druhého výcvikového ročníku si účastníci mohou začít započítávat hodiny supervize své práce, které jsou v rozsahu 100 hodin potřebné k obdržení certifikátu o absolvování komplexního psychoterapeutického výcviku.

Maximální počet účastníků: 36

Minimální počet účastníků pro otevření kurzu: 30

Uzávěrka přihlášek:
30. listopadu 2009

Pro koho je výcvik určen:
Výcvik je určen pracovníkům v pomáhajících profesích - kolegům, kteří pracují ve zdravotnictví a sociálních službách, zabývají se sociální prací a péčí, poradenstvím či krizovou intervencí – manželským a rodinným poradcům, sociálním pracovníkům, krizovým interventům, psychologům, zdravotnickým pracovníkům a dalším pracovníkům.

Lektorský tým výcviku:
PhDr. Dana Dobiášová, PhDr. Jan Šikl PhD
PhDr. Zdenka Štichová, PhDr. Martin Hajný PhD
MUDr. Vanda Valentová, PhDr. Jiří Jakubů

Odborný vedoucí výcviku:
PhDr. Jiří Broža

Supervizorka lektorského týmu výcviku:
PhDr. Gabriela Langošová

Cena prvního ročníku výcviku:
19.500 Kč + 20% DPH
(u druhého, třetího a čtvrtého ročníku bude částka navýšena vždy o částku odpovídající meziročnímu inflačnímu indexu, cena pátého ročníku bude v závislosti na požadavcích evaluace stanovena v dostatečném předstihu)

Cena prvního ročníku výcviku zahrnuje dvě komunitní setkání (1 týden a 1 víkend), dvě skupinová setkání a jeden víkend s teoretickou náplní, tj. 132 hodin. Nezahrnuje další náklady účastníků vynaložené v souvislosti s výcvikem - např. cestovní náklady, náklady na přijatou supervizi nebo náklady spojené s přijímacím řízením do výcviku.

Poplatek za vstupní orientační pohovor činí 600,- Kč + DPH.

Úhrada kurzovného


Vstupní požadavky

  • věk více než 25 let
  • vzdělání minimálně SŠ ukončené maturitou
  • praxe v oboru pomáhajících profesí minimálně 1 rok
  • uspokojivý výsledek vstupního orientačního pohovoru vedeného dvojicí výcvikových lektorů

Požadované doklady

  • vyplněný dotazník pro uchazeče o přijetí do výcviku
  • zpracovaný osobní životopis v rozsahu minimálně 3 a maximálně 5 normalizovaných stran A4

Přijetí do výcviku

Termíny výcviku:

I. ročník:

komunitní týden: 16. – 21. května 2010 ve Střelských Hošticích u Strakonic

komunitní víkend: 14. – 17. října 2010 v Anenském mlýně u Rokytnice v Orlických horách

teoretický víkend: 26. – 28. listopadu 2010 v REMEDIU, Křišťanova 15, Praha 3

skupiny: dle dohody


II. ročník:

komunitní týden: 15. – 20. května 2011 v Sola Gratia v Bystřici pod Hostýnem

komunitní víkend: 3. – 6. listopadu 2011 v Sola Gratia v Bystřici pod Hostýnem

teoretický víkend: 2. – 4. prosince 2011

skupiny: dle dohody účastníků


III. ročník:

komunitní týden: 15. – 20. dubna 2012 v Herlíkovicích v Krkonoších

komunitní víkend: 18. – 21. října 2012 v Herlíkovicích v Krkonoších

teoretický víkend: 30. listopadu – 2. prosince 2012

skupiny: dle dohody účastníků


IV. ročník:

komunitní týden: 14. – 19. dubna 2013

komunitní víkend: 17. – 20. října 2013

teoretický víkend: 6.- 8.prosince 2013

skupiny: dle dohody účastníků


V. ročník:

komunitní týden: 6. – 11. dubna 2014 v Sola Gratia v Bystřici pod Hostýnem

závěrečný seminář: 23. – 25. května 2014 na Jůnově statku v Sedlci, Praha - východ

Doplňující informace

Psychoterapeutický výcvik REMEDIUM II. je sebezkušenostní program zahrnutý do systému celoživotního vzdělávání pracovníků v pomáhajících profesích (odbornost-sebezkušenost-supervize).

Nabídkou tohoto programu reagujeme na poptávku účastníků a absolventů našich kurzů krizové intervence, vzdělávacích programů z oblasti řízení a supervize i dalších zájemců z širší odborné veřejnosti.

Zaměření výcviku: dynamická skupinová psychoterapie

Komplexní vzdělávací program v psychoterapii je akreditován Českou psychoterapeutickou společností ČSL JEP.

Sebezkušenostní výcvik pro sociální pracovníky je akreditován MPSV ČR podle § 117a odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v rozsahu minimálně 590 vyučovacích hodin.


Výcvik navazuje především na tradice vzdělávacího systému zvaného SUR. Předpokládá, že k psychoterapeutické práci se člověk dostává především přes zážitek na sobě, který pak spolu s teoretickými znalostmi účastník integruje do své práce. Svou roli zde sehrávají i životní zkušenosti a také faktor času, po který výcvik probíhá. Všichni výcvikoví lektoři prošli vlastními výcviky, které zahrnovaly psychoanalyticky orientované přístupy a dynamicky orientované přístupy. Hlásí se proto k psychodynamické psychoterapii, která umožňuje širší využití v běžné praxi pracovníků všech pomáhajících profesích.

Vycházíme z předpokladu, že i když řada účastníků díky svému vzdělání či praxi nesplní kritéria pro funkční specializaci v psychoterapii, výcvik může přispět k akceleraci jejich osobního a profesního růstu, zvýšit jejich citlivost pro vztahový poměr v pomáhající profesi a prakticky zdokonalit jejich dovednosti například při vedení rozhovoru, stanovování cílů či koncepční pojetí přístupu v rámci organizace.


Podívejte se na další informace:

Organizace výcviku

Přijetí do výcviku

Úhrada kurzovného

Lektorský tým

Průběh výcviku

Schéma jednotlivých setkání

Hodinová dotace supervize

Zakončení výcviku

Přihláška do kurzu

Adresář supervizorů

Adresář krizových služeb


(c) 2006, REMEDIUM