REMEDIUMREMEDIUM

Přijetí do výcviku

Vstupní kriteria

Uchazeč se může do výcviku přihlásit, pokud splňuje vstupní kritéria:

  • věk více než 25 let
  • vzdělání – minimálně SŠ s maturitou
  • praxe v oboru pomáhajících profesí - minimálně 1 rok v případě VŠ vzdělání nebo minimálně 3 roky v případě SŠ vzdělání ukončeného maturitou

Pořádající organizace si vyhrazuje právo na posouzení individuálních výjimek ze vstupních kritérií.


Po přijetí přihlášky organizátory výcviku je uchazeč nejpozději do 10 dnů vyzván, aby zaslal požadované doklady:

  • vyplněný dotazník pro uchazeče o přijetí do výcviku
  • zpracovaný osobní životopis v rozsahu minimálně 3 a maximálně 5 normalizovaných stran A4


Po zaslání těchto dokladů je účastníkovi stanoven termín vstupního orientačního pohovoru vedeného dvojicí výcvikových lektorů. Poplatek za tento pohovor činí 726,- Kč (vč. 21% DPH) a účastník je povinen poplatek uhradit před datem konání pohovoru.

Pro přijetí do výcviku je podstatný uspokojivý výsledek pohovoru.


Přihláška do kurzu

Přihláška do kurzu

Adresář supervizorů

Adresář krizových služeb


(c) 2006, REMEDIUM